Formænd

Dansk Vejhistorisk Selskab har haft følgende formænd siden selskabets stiftelse i 1982:

 

1982 – 1995:   Ingeniørdocent Morten Ludvigsen

1995 – 1998:   Civilingeniør Georg Christiansen

1998 – 2004:   Civilingeniør Ivar Schacke

2004 –              Kontorchef Bo Tarp