Medlemskab

image_print

Som medlemmer af Selskabet kan optages enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, institutioner, foreninger og andre sammenslutninger.

Medlemmer har adgang til selskabets arrangementer og får desuden selskabets nyhedsbreve og tidsskriftet VEJHISTORIE tilsendt gratis.

Et virksomhedsmedlemskab giver iht. vedtægternes § 4 adgang til at deltage i selskabets arrangementer med flere deltagere.

Se en oversigt over virksomhedsmedlemmer her: Virksomhedsmedlemmer.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling i februar måned.

Kontingentet for 2021 er:

  • For personligt medlemskab: 150 kr., studerende dog kun 75 kr.
  • For øvrige medlemskategorier (virksomheder, organisationer, institutioner m.fl.): 750 kr.

Indmeldelse kan ske ved at udfylde og indsende en indmeldelsesformular (klik på det relevante link):

Indmeldelse – personligt medlemskab

Indmeldelse – virksomheder m.fl.