Indmeldelse – virksomheder m.fl.

Indmeldelse kan ske ved at udfylde og indsende blanketten herunder.

Firma-/forenings-/institutionsmedlemmer kan deltage i selskabets møder, ekskursioner og andre arrangementer med flere deltagere og får desuden 5-6 årlige nyhedsbreve samt selskabets medlemsblad, tidsskriftet VEJHISTORIE, tilsendt gratis.

Kontingentet er p.t. 750 kr. årligt.

Kontaktpersonen vil få tilsendt e-mails med meddelelser fra selskabet, indbydelser til selskabets arrangementer samt anmodninger fra kassereren om indbetaling af kontingent.

Indmeldelsen anses som samtykke til, at selskabet må anvende personoplysningerne på indmeldelsesblanketten til sædvanlig medlemsadministration.

Personoplysningerne vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder reglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

På siden Persondatapolitik kan man læse mere om, til hvilke formål selskabet anvender medlemmernes personoplysninger.

Selskabets vedtægter findes på selskabets hjemmeside.

Når indmeldelsesblanketten er afsendt, vil virksomhedens kontaktperson kort tid efter modtage en e-mail som kvittering for, at selskabet har modtaget indmeldelsen. E-mailen vil desuden indeholde en kopi af oplysningerne fra blanketten.

For at undgå, at e-mailen bliver tilbageholdt i firmaets spamfilter eller betragtet som uønsket e-mail, kan det muligvis være nødvendigt at anføre afsenderadressen: Dansk Vejhistorisk Selskab <perwinther@outlook.com> som en adresse, der er tillid til.