Indmeldelse – virksomheder m.fl.

image_print

Indmeldelse kan ske ved at udfylde og indsende blanketten herunder.

Firma-/forenings-/institutionsmedlemmer kan deltage i selskabets møder, ekskursioner og andre arrangementer med flere deltagere og får desuden selskabets nyhedsbreve pr. e-mail ca. en gang om måneden samt selskabets medlemsblad, tidsskriftet VEJHISTORIE, tilsendt gratis.

Kontingentet er p.t. 750 kr. årligt.

Virksomhedens kontaktperson vil få tilsendt e-mails med meddelelser fra selskabet, indbydelser til selskabets arrangementer samt anmodninger fra kassereren om indbetaling af kontingent.

Ved at melde sig ind i Dansk Vejhistorisk Selskab giver virksomheden sit samtykke til, at selskabet må anvende oplysningerne på indmeldelsesblanketten til sædvanlig medlemsadministration. Det sker ved at markere feltet under “Samtykkeerklæring”.

Personoplysningerne vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder reglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

På siden Persondatapolitik kan man læse mere om, til hvilke formål selskabet anvender medlemmernes personoplysninger.

Selskabets vedtægter findes på selskabets hjemmeside.

Når indmeldelsesblanketten er afsendt, vil virksomhedens kontaktperson kort tid efter modtage en e-mail som kvittering for, at selskabet har modtaget indmeldelsen. E-mailen vil desuden indeholde en kopi af oplysningerne fra blanketten.

For at undgå, at e-mailen bliver tilbageholdt i firmaets spamfilter eller betragtet som uønsket e-mail, kan det muligvis være nødvendigt at anføre afsenderadressen dvs@vejhistorie.dk som en adresse, der er tillid til.