Indmeldelse – personligt medlemskab

image_print

Indmeldelse kan ske ved at udfylde og indsende blanketten herunder.

Som medlem  kan du deltage i selskabets møder, ekskursioner og andre arrangementer. Du får desuden selskabets nyhedsbreve pr. e-mail ca. en gang om måneden samt selskabets medlemsblad, tidsskriftet VEJHISTORIE, tilsendt gratis.

Kontingentet er p.t. 150 kr. årligt, dog kun 75 kr. for studerende.

Ved at melde dig ind i Dansk Vejhistorisk Selskab giver du dit samtykke til, at selskabet må anvende dine oplysninger på indmeldelsesblanketten til sædvanlig medlemsadministration. Det sker ved at afkrydse feltet under “Samtykkeerklæring”.

På siden Persondatapolitik kan du læse mere om, til hvilke formål selskabet anvender medlemmernes personoplysninger.

Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder reglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at melde dig ud af selskabet.

Selskabets vedtægter findes på hjemmesiden.

Når du trykker på send-knappen, vil du kort tid efter modtage en e-mail som kvittering for, at selskabet har modtaget din indmeldelse. E-mailen vil desuden indeholde en kopi af dine oplysninger fra blanketten.

For at undgå, at e-mailen bliver tilbageholdt i dit spamfilter eller betragtet som uønsket e-mail, kan det muligvis være nødvendigt at anføre afsenderadressen dvs@vejhistorie.dk som en adresse, du har tillid til.