Selskabets arbejde

image_print

Ifølge vedtægterne  skal selskabets  formål søges realiseret ved:

  • at samle og aktivere interesserede ved hjælp af arrangementer som foredrag, diskussioner, ekskursioner mv.,
  • at formulere og bidrage til løsning af vejhistoriske opgaver såvel lokalt som landsdækkende,
  • at samarbejde vedrørende vejhistoriske forhold med museer, institutioner og andre.

 

Arrangementer.

Selskabets afholder hvert år et antal foredrag, besøg, ekskursioner og andre arrangementer for medlemmer og andre interesserede.

Læs mere herom på siden Arrangementer.

 

Publikationer

Selskabet udsender ca. 6 gange årligt meddelelser til medlemmerne om arrangementer mv. Udsendelsen sker primært som e-mail.

Selskabet udgiver normalt to gange årligt tidsskriftet VEJHISTORIE, som samtidig er selskabets medlemsblad.

Selskabet kan derudover udgive eller støtte udgivelsen af vejhistoriske artikler og værker.

Læs mere herom på siden Publikationer.

 

Vejhistoriske opgaver og projekter.

Selskabet tager vejhistoriske opgaver op på eget initiativ eller på opfordring eller anmodning.

Især skal nævnes det igangværende projekt ”Sten langs vore veje (SLVV)”, som omfatter en revideret og ajourført registrering af danske mile- og kilometersten samt andre interessante sten langs vejene. Se mere om projektet her: Sten langs vore veje.

Selskabet har senest medvirket ved restaurering og genopstilling af tre marmormilesten i Roskildeområdet.

Selskabet bidrager desuden med vejhistorisk viden til offentlige myndigheders og lokale museers projekter.

Læs mere herom på siden Projekter.

 

Samarbejdspartnere

Selskabet samarbejder med en række offentlige og private myndigheder og institutioner, brancheorganisationer og foreninger med relation til veje, trafik og kulturhistorie. En del af disse er repræsenteret i selskabets bestyrelse.

Selskabet er desuden medlem af Dansk Historisk Fællesråd.

 

Hjemmeside

Selskabet søger desuden at udbrede kendskabet til vejhistoriske emner til alle interesserede gennem hjemmesiden www.vejhistorie.dk.

 

Selskabets fremtidige virksomhed og mål

Danmarks vej- og bromuseum i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk lukkede i 2012. Museet var en vigtig samarbejdspartner for selskabet. Bestyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde et oplæg til selskabets fremtidige virksomhed.