Oversigt over selskabets projekter

Vejhistoriske opgaver og projekter.

Selskabet tager vejhistoriske opgaver op på eget initiativ eller på opfordring eller anmodning.

Selskabet bidrager desuden med vejhistorisk viden til offentlige myndigheders og lokale museers projekter samt forestår eller yder støtte til udgivelse af vejhistoriske publikationer.

Især skal nævnes det igangværende projekt ”Sten Langs Vore Veje (SLVV)”, som omfatter en revideret og ajourført registrering af danske mile- og kilometersten samt andre interessante sten langs vejene. Arbejdet udføres i selskabets milestensgruppe. Se mere om projektet på siden STEN LANGS VORE VEJE.

Milestensgruppen medvirker også ved restaurering og genopstilling af milesten og andre historiske vejsten i samarbejde med kommuner, museer og andre offentlige myndigheder. Læs mere herom på siden RESTAURERING OG GENOPSTILLING AF HISTORISKE VEJSTEN.

Mange af de gamle milesten har haft en omskiftelig tilværelse. Nogle er blevet flyttet ved overgangen fra mile- til kilometersystemet, andre i forbindelse med vejomlægninger eller vejudvidelser. Nogle har været forsvundet i en periode, men er dukket op igen på uventede steder.

Milestensgruppen har beskrevet nogle af disse stens historie på siden HISTORIER OM MILESTEN.