Restaurering og genopstilling af historiske vejsten

Selskabet arbejder for bevarelsen af Danmarks historiske vejsten.

Selskabet har i 2013 udgivet hæftet “Pleje af historiske vejsten – bidrag til en vejledning” med anvisninger på, hvorledes milesten og andre historiske sten kan vedligeholdes.

Selskabet medvirker desuden ved restaurering og genopstilling af historiske sten i samarbejde med Kulturstyrelsen, kommuner og lokale museer.

Læs mere om dette arbejde på siden SLVV Sten Langs Vore Veje.

.