Støtte til udgivelser

image_print

Vejforordningen af 13. december 1793

Plan_Veivaesenet

I anledning af 200 året for Vejforordningen af 13. december 1793 – den første samlede danske vejlov – ydede DVS økonomisk støtte til en transskribering af Chr. D.F. Reventlows “Plan til en forbedred Indretning af Veivæsenet i Kongeriget Danmark”, som han udarbejdede i 1791. Transskriberingen er foretaget under universitetslektor Claus Bjørns ledelse. I forbindelse med Vejforordningens 200 års jubilæum tog DVS endvidere initiativet til, at Vejforordningen blev genoptrykt.

Fra chaussé til motorvej

Fra chausse til motorvej

“Fra Chaussé til Motorvej” af ph.d. Steffen Elmer Jørgensen er titlen på den første samlede vejhistorie i Danmark. Bogen er resultatet af et forskningsprojekt om “Det overordnede danske vejnets udvikling siden 1793”, som blev udskrevet af DVS i anledning af 200 års jubilæet for Vejforordningen af 1793. I bogen berettes om de danske vejes udvikling i de mere end 200 år, der er gået, siden Frederik V i 1761 besluttede, at “saavel til Agerdyrkningens, Handelens og den indre Samfærdsels Fremme som til Bequemmelighed for de Reisende, at lade anlægge nye Hovedveie i alle Landets Provindser”. Det resulterede i løbet af de næste 100 år i anlægget af et landsdækkende hovedlandevejsnet, som bandt Danmark sammen. Bogen rækker frem til vore dage, hvor et nyt overordnet vejnet, motorvejene, er under anlæg.