Bestyrelse

 

Efter generalforsamlingen 28. februar 2018 har bestyrelsen denne sammensætning:

 

Udpegede medlemmer (i parentes er angivet af hvem de er udpeget):

 

Chefkonsulent Niels Chr. Skov Nielsen (Vejdirektoratet)

Projektkoordinator Frederik Hoedeman (Vejdirektoratet) (er tillige valgt medlem)

Museumsinspektør David Spurlin-Roe (Danmarks Tekniske Museum) (senere afløst af museumsinspektør Jacob Thorek Jensen)

Viceinstitutleder Morten Dam Rasmussen (Undervisningsinstitutionerne)

(Navn oplyses senere) (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Ingeniør Roland Rasmussen (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)

(Navn oplyses senere) (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

 

Valgte medlemmer:

 

Projektkoordinator Frederik Hoedeman (er tillige udpeget af Vejdirektoratet)

Ingeniør Hans Leth

Forfatter, cand. phil. Jørgen Burchardt

Cand.mag. Michael Hertz

Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen

Oberst Per Winther

Kontorchef Bo Tarp

Civilingeniør Agner Holmbjerg

 

Kontorchef Bo Tarp blev genvalgt til formand for selskabet på generalforsamlingen.

Civilingeniør Per Clausen blev valgt som kritisk revisor.

På det konstituerende bestyrelsesmøde, afholdt i forlængelse af generalforsamlingen, blev Jørgen Burchardt genvalgt som næstformand og Agner Holmbjerg genvalgt som kasserer.

Frederik Hoedemann er senere tiltrådt som sekretær.