Bestyrelse

Efter generalforsamlingen 23. februar 2023 har bestyrelsen denne sammensætning:

Udpegede medlemmer (i parentes er angivet af hvem de er udpeget):

Chefkonsulent Freddy Knudsen (Vejdirektoratet)

(P.t. ubesat) (Danmarks Tekniske Museum)

Lektor, ph.d. Michael Bregnsbo (Undervisningsinstitutionerne)

Direktør Jørgen Jensen (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Ingeniør Roland Rasmussen (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)

Ingeniør Søren P. Simonsen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

Valgte medlemmer:

Chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen

Redaktør, cand. phil. Jørgen Burchardt

Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen

Oberst Per Winther

Seniorrådgiver Nils Kristian Zeeberg

Arkivar og historiker Martin Wilson Christiansen

Konsulent Bo Sommer, kasserer

Arkivar, ph.d. Steffen Elmer Jørgensen

Generalforsamlingen valgte chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen som formand for selskabet.

Civilingeniør Per Clausen blev genvalgt som kritisk revisor.