Bestyrelse

image_print

Efter generalforsamlingen 22. februar 2022 har bestyrelsen denne sammensætning:

Udpegede medlemmer (i parentes er angivet af hvem de er udpeget):

Chefkonsulent Freddy Knudsen (Vejdirektoratet)

(P.t. ubesat) (Danmarks Tekniske Museum)

Lektor, ph.d. Michael Bregnsbo (Undervisningsinstitutionerne)

Jørgen Jensen (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Ingeniør Roland Rasmussen (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)

Ingeniør Søren P. Simonsen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

Valgte medlemmer:

Chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen

Forfatter, cand. phil. Jørgen Burchardt

Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen

Oberst Per Winther

Seniorrådgiver Nils Kristian Zeeberg

Arkivar og historiker Martin Wilson Christiansen (nyvalgt)

Bo Sommer, kasserer (nyvalgt)

Generalforsamlingen valgte chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen som formand for selskabet.

Civilingeniør Per Clausen blev genvalgt som kritisk revisor.