Bestyrelse

 

Efter generalforsamlingen 24. februar 2020 har bestyrelsen denne sammensætning:

 

Udpegede medlemmer (i parentes er angivet af hvem de er udpeget):

Chefkonsulent Freddy Knudsen (Vejdirektoratet)

(P.t. ubesat) (Danmarks Tekniske Museum)

Lektor, ph.d. Michael Bregnsbo (Undervisningsinstitutionerne)

Jørgen Jensen (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Ingeniør Roland Rasmussen (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)

Ingeniør Søren P. Simonsen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

 

Valgte medlemmer:

Ingeniør Hans Leth

Forfatter, cand. phil. Jørgen Burchardt

Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen

Oberst Per Winther

Chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen

Seniorrådgiver Nils Kristian Zeeberg

 

Generalforsamlingen valgte chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen som formand for selskabet.

Civilingeniør Per Clausen blev genvalgt som kritisk revisor.

På det konstituerende bestyrelsesmøde, afholdt i forlængelse af generalforsamlingen, blev Jørgen Burchardt genvalgt som næstformand og Freddy Knudsen valgt som sekretær.

Posten som kasserer blev ikke besat. Agner Holmbjerg påtog sig at varetage hvervet som kasserer i en kortere tid efter generalforsamlingen.