Bestyrelse

Efter generalforsamlingen 21. februar 2024 har bestyrelsen denne sammensætning:

Udpegede medlemmer (i parentes er angivet af hvem de er udpeget):
 • Ressourcedirektør Anders Nørskov (Vejdirektoratet)
 • Chefkonsulent Freddy Knudsen (Vejdirektoratet)
 • P.t. ubesat (Danmarks Tekniske Museum)
 • Lektor, ph.d. Michael Bregnsbo (Undervisningsinstitutionerne)
 • Direktør Jørgen Jensen (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)
 • P.t. ubesat (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)
 • Ingeniør Søren P. Simonsen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)
Valgte medlemmer:
 • Chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen
 • Cand. phil. Jørgen Burchardt
 • Oberst Per Winther
 • Seniorrådgiver Nils Kristian Zeeberg
 • Arkivar og historiker Martin Wilson Christiansen
 • Konsulent Bo Sommer
 • Arkivar, ph.d. Steffen Elmer Jørgensen
 • Michael Deichmann

Generalforsamlingen genvalgte chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen som formand for selskabet.

Bestyrelsen vil konstituere sig på sit førstkommende møde d. 4. april 2024.

Civilingeniør Per Clausen blev genvalgt som kritisk revisor.