Udvalg og arbejdsgrupper

Print Friendly, PDF & Email

Selskabet har oprettet følgende udvalg og arbejdsgrupper:

Forretningsudvalget.

Udvalget varetager selskabets daglige administration og medlemskontakt samt planlægning og koordinering af selskabets arrangementer.

Medlemmer:

 • Niels Christian Skov Nielsen (formand)
 • Jørgen Burchardt (næstformand)
 • Bo Sommer (kasserer)
 • Freddy Knudsen (sekretær)
 • Per Winther (webmaster)

Udvalgets e-mailadresse: dvs@vejhistorie.dk

Redaktions- og forskningsudvalget.

Udvalget varetager bl.a. indhold og opsætning af medlemsbladet, tidsskriftet VEJHISTORIE.

Medlemmer:

 • Jørgen Burchardt (formand)
 • Nils Kristian Zeeberg
 • Michael Bregnsbo
 • Steffen Elmer Jørgensen
 • Martin Wilson Christiansen
 • Mette Schønberg
 • Michael Deichmann

Udvalgets e-mailadresse: redaktion@vejhistorie.dk

Milestensgruppen.

Gruppens opgave er at registrere og beskrive danske milesten og kilometersten samt andre interessante sten langs vejene. Gruppen kan medvirke ved restaurering og genopstilling af milesten og andre historiske vejsten. Se Milestensgruppens brochure her.

Medlemmer:

 • Per Winther (formand)
 • Hans Leth
 • Erling Buhl
 • Arne Rosenkvist

Udvalgets e-mailadresse: milesten@vejhistorie.dk