Udvalg og arbejdsgrupper

Selskabet har oprettet følgende udvalg og arbejdsgrupper:

 

NB: Ved generalforsamlingen d. 24. februar 2020 afgik flere af de hidtidige udvalgsmedlemmer fra selskabets bestyrelse. Nye medlemmer vil blive valgt/udpeget på førstkommende bestyrelsesmøde, som er planlagt afholdt d. 27. april 2020.

 

Forretningsudvalget.

Udvalget varetager selskabets daglige administration og medlemskontakt samt planlægning og koordinering af selskabets arrangementer.

 

Redaktions- og forskningsudvalget.

Udvalget varetager bl.a. indhold og opsætning af medlemsbladet, tidsskriftet VEJHISTORIE.

 

Milestensgruppen.

Gruppens opgave er at foretage en revideret og ajourført registrering af danske mile- og kilometersten samt andre interessante sten langs vejene. Gruppen medvirker løbende til at få milesten restaureret og genplaceret. Se Milestensgruppens brochure her. Medlemmer: Per Winther (formand), Kirsten-Elizabeth Høgsbro, Viggo Launbjerg, Hans Leth, Erling Buhl og Arne Rosenkvist.

 

Arbejdsgruppen vedr. selskabets fremtidige virksomhed.

Gruppens opgave er at udarbejde et oplæg til selskabets virksomhed efter nedlæggelsen af Danmarks Vej- og Bromuseum.