Meddelelser 1989

image_print

Klik på meddelelsens nummer for at se den (åbner i nyt vindue).

NUMMERINDHOLD
1-89Ordinær generalforsamling d. 22. februar 1989 (indkaldelse og dagsorden).
Bilag: Bestyrelsens beretning for 1988.
2-89Meddelelse om kontingentforhøjelse.
Bilag: Referat af den ordinære generalforsamling d. 22. februar.
3-89Redegørelse for museumsarbejdet (redegørelsen vedlagt som bilag).
Ny side 1 og 2 til referatet af generalforsamlingen.
Indbydelse til ekskursion til Sydsjælland
4-89Omtale af indledningsforedraget til NTF's 15. kongres i juni 1988: "Norden og Europa - i vejhistorisk sammenhæng".
Ekskursioner.
Konkurrence om at skaffe flest nye medlemmer til selskabet i 1989.
Indbydelse til foredraget "Gamle færdselsregler og deres oprindelse" d. 24. oktober 1989.