Meddelelser 1991

image_print

Klik på meddelelsens nummer for at se den (åbner i nyt vindue).

NUMMERINDHOLD
91-1Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 22. februar 1991.
Referat af foredraget "Landbrug, transport og veje i Danmark" d. 6. november 1990.
Bestyrelsesmøde blev afholdt d. 18. januar 1991.
Første spadestik til Danmarks Vejmuseum blev taget 7. december 1990.
91-2Referat af den ordinære generalforsamling d. 22. februar (vedlagt).
Første medlemsarrangement i 1991: Foredraget "Skitse til transport- og kommunikationsteknikkens historie i Danmark 1830-1980".
Ikke flere arrangementer på denne side af sommerferien.
Museumsbyggeriet er i fuld gang. Der forventes afholdt rejsegilde d. 25. april 1991.
Opkrævning af kontingent fremsendes separat.
91-3En del af oplaget af meddelelse nr. 91-2 var fejlnummereret.
Referat af medlemsmødet d. 16. april.
Næste arrangement: Foredraget "Militæret og Vejvæsenet i Danmark" d. 23. september.
Årets sidste arrangement: Foredrag om Silkevejen d. 12. december.
Særtryk af tre artikler i DVT om færdselsreglernes historie.