Meddelelser 1993

image_print

Klik på meddelelsens nummer for at se den (åbner i nyt vindue).

NUMMERINDHOLD
93-1Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 25. februar 1993.
Referat af medlemsarrangementet d. 12. november 1992. Resume af foredraget "Færgefart i Danmark gennem tiden" vedlagt som bilag.
Forespørgsel om "Gångsteiner" fra Norge.
Liste over vejhistoriske artikler i DVT forventes udsendt med meddelelse nr. 93-2.
93-2Førstkommende medlemsmøde d. 20. april 1993: Foredraget "Den Bergensiske Kongevej".
Årets tur går til Rügen d. 4.-6. juni.
Arkæologiske undersøgelser ved Løvel Bro.
Ordinær generalforsamling d. 25. februar (referat vedlagt som bilag).
En kronologisk liste over artikler o.lign. af vejhistorisk interesse fra DVT 1924-1991 vedlagt som bilag.
Indbetaling af kontingent for 1993.
93-3Førstkommende arrangement: Detaljeret beskrivelse af turen til Rügen vedlagt som bilag. Tidspunktet ændret i forhold til det tidligere oplyste.
Medlemsmødet d. 20. april om Den Bergensiske Kongevejs historie afvikledes planmæssigt.
93-4Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 24. august 1993 (forslag om budgetændringer mhp. støtte til forskningsstipendium vedr. det overordnede danske vejnets udvikling siden 1793 og til arbejdet med frilægning af Nybro).
93-5Referat af den ekstraordinære generalforsamling d. 24. august.
Meddelelse om forskningsstipendium i anledning af 200-året for den første samlede danske vejlov, "Forordning om Vei-Væsenet i Danmark af 13. december 1793".
Information om Vejmuseets faglige symposium i anledning af Vejforordningens 200-års jubilæum.