Meddelelser 1995

image_print

Klik på meddelelsens nummer for at se den (åbner i nyt vindue).

NUMMERINDHOLD
95-1Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 23. februar 1995.
Gennemførelsen af Vejforordningen af 1793 i Thisted Amt. Referat af foredraget d. 22. september 1994.
95-2Vejene til Køge. Referat af foredraget d. 2. november 1994.
Den ordinære generalforsamling d. 23. februar (referat vedlagt som bilag).
Bestyrelsesmøde nr. 31 (konstituering af bestyrelsen).
Lovudvalget (spørgeskemaundersøgelse).
Vikingetidens bro over Ravning Enge. Foredrag d. 17. maj 1995 med efterfølgende besøg ved broen og dens nærmeste omgivelser.
Øvrige medlemsarrangementer i 1995:
- Foredrag om Slotsgade i Fredensborg
- Vejhistorisk tur til Norge
- Foredrag om vognenes historie og udvikling
- Foredrag om motorgadernes historie.
95-3Vejhistorisk besøg fra Norge d. 24.-25. april.
Vikingetidens bro over Ravning Enge. Referat af arrangementet d. 17. maj.
Lovudvalget har afgivet betænkning til bestyrelsen.
Slotsgade i Fredensborg (foromtale af arrangementet d. 19. juni.
Vejhistorisk tur til Norge 17.-21. september (foreløbigt program).
Øvrige medlemsarrangementer i 1995 (foromtale af to foredrag).
95-4Inspektør Marmillods fortrædeligheder. Foredrag d. 12. september om det politiske og administrative spil omkring iværksættelsen af de første danske hovedvejsanlæg.
95-5Afholdte medlemsarrangementer:
- Slotsgade i Fredensborg. Referat af arrangementet d. 19. juni.
- Inspektør Marmillods fortrædeligheder. Referat af foredraget d. 12. september.
- Vejhistorisk tur til Norge 17.-21. september. Beretning om turen.
Forslag til ændrede vedtægter.
Førstkommende medlemsmøde: Foredraget "Motorgadernes historie" d. 8. november 1995.
95-6Ekstraordinær generalforsamling d. 8. november. Forslaget til nye vedtægter blev vedtaget.
Motorgadernes historie. Referat af foredraget d. 8. november.
Ordinær generalforsamling 1996 er fastsat til d. 22. februar.
Foredrag d. 22- februar 1996 (efter generalforsamlingen): "Vogne og veje gennem tiderne".