Meddelelser 1996

image_print

Klik på meddelelsens nummer for at se den (åbner i nyt vindue).

NUMMERINDHOLD
96-1Ekstraordinær generalforsamling d. 22. februar 1996 (indkaldelse, forslag til nye vedtægter).
Ordinær generalforsamling d. 22. februar 1996 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredraget "Vognen og veje gennem tiderne" d. 22. februar 1996 (foromtale og hovedindhold).
Danmarks Vejmuseum på Farø erklæret konkurs d. 29. januar 1996.
96-2Ekstraordinær generalforsamling d. 22. februar 1996 (referat vedlagt).
Ordinær generalforsamling d. 22. februar 1996 (referat vedlagt).
Danmarks broer. Ændring af det annoncerede foredrag d. 22. februar.
Bestyrelsesmøde nr. 35 (konstituering af bestyrelsen).
Næste medlemsmøde d. 11. marts: Foredrag om Ole Rømers opmåling af de store danske landeveje (foromtale og hovedindhold).
Øvrige medlemsarrangementer forår/sommer 1996.
96-3Nye vedtægter (vedlagt som bilag).
Bestyrelsens sammensætning.
Næste medlemsmøde d. 30. april 1996 med foredraget "Vogne og veje gennem tiderne" (opr. planlagt til d. 22. februar).
Øvrige arrangementer: "Københavnske gader med byvandring" udsat til efteråret.
96-4Vogne og veje gennem tiderne (referat af foredraget d. 30. april).
Vejhistorisk tur til Nordjylland d. 27.-28. juni 1996 (indbydelse og program).
Foredrag d. 27. juni 1996: Kongeveje og Kongeveje er to ting - via Regis et via Regia (foromtale og hovedindhold).
Danmarks Vejmuseum genopstået. Indsamling af oplysninger om samlingerne.
Øvrige medlemsarrangementer i 1996.
96-5Foredrag d. 12. september 1996: "Bårse - et trafikalt knudepunkt til alle tider" (foromtale og hovedindhold).
Generalvejkommissionens plageånd. Særtryk af artikel i DVT nr. 4/1996 vedlagt.
Danmarks Vejmuseum (kontaktadresse).
96-6Foredrag d. 6. november 1996: "Danskernes veje gennem 60 år" (foromtale og hovedindhold).
Danmarks Vejmuseum. Alle genstande fra vejmuseet flyttet til Vejdirektoratets lokaler i Hedehusene.