Meddelelser 1997

image_print

Klik på meddelelsens nummer for at se den (åbner i nyt vindue).

NUMMERINDHOLD
97-1Omtale af medlemsarrangementer i efteråret 1996.
Per Milner udnævnt til æresmedlem af Dansk Vejhistorisk Selskab.
BRAUT 1 - Nordiske vejhistoriske studier (omtale og indholdsfortegnelse).
Bestyrelsesmøde nr. 40 (bekendtgørelse af dato).
Ordinær generalforsamling 1997 (bekendtgørelse af dato).
97-2Ordinær generalforsamling 1997 d. 22. februar (indkaldelse og dagsorden).
Annoncering af foredraget "Stednavne langs Strandvejen".
BRAUT 1 (stadig eksemplarer til salg).
97-3Referat af ordinær generalforsamling d. 22. februar (vedlagt som bilag).
Bestyrelsesmøde nr. 41 (konstituering af bestyrelsen).
Referat af foredraget "Stednavne langs Strandvejen".
Næste arrangement: Foredrag om dansk trafikplanlægning i 25 år d. 30. april 1997 (foromtale og hovedindhold).
97-4Referat af foredraget "Dansk trafikplanlægning i 25 år d. 30. april.
Næste arrangement: Foredrag om Pilgrimsleden i Norge (foromtale og hovedindhold).
Indbydelse til vejhistorisk tur på Fyn d. 11. september.
En middelaldervej i Holme Mølle ved Holme Olstrup (klip fra Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev nr. 32, juni 1997).
97-5Referat af foredraget "Pilgrimsleden - i gamle slægters spor" d. 3. september.
Næste arrangement: foredraget "Københavns primærgadenet 1922-72 - Myter og realiteter" d. 26. november 1997 (foromtale og hovedindhold).
Datoer for næste bestyrelsesmøde og for ordinær generalforsamling 1998.