Meddelelser 2001

image_print

Klik på meddelelsens nummer for at se den (åbner i nyt vindue).

NUMMERINDHOLD
2001-1Ordinær generalforsamling 2001 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Hulveje i Danmark og Hulveje ved Brosbøl.
Civil Engineering Heritage (orientering om kommende foredrag).
www.vejhistorie.dk.
Kommende bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.
2001-2Indbydelse til foredrag: Civil Engineering Heritage.
Kontingent 2001.
2001-3Ordinær generalforsamling (referat).
DVS's bestyrelse i 2001.
Foredraget "Civil Engineering Heritage" (stadig mulighed for tilmelding).
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).
2001-4Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Skåne.
DVS's årsberetning 2000.
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).
2001-5Indbydelse til ekskursion til Gurre Slot.
Indbydelse til foredrag: Middelalderens gader.
Hovedtemaer i "Fra chaussé til motorvej" (orientering om kommende foredrag).
Brobyggere mellom land og folk (omtale af bogudgivelse).
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (orientering om datoer).
2001-6Indbydelse til reception og foredrag i anledning af udgivelsen af "Fra chaussé til motorvej".
Indbydelse til foredrag: Historien om de store danske entreprenørfirmaer.
2001-7Fra chaussé til motorvej (om bogens forhistorie mv.).
Kommende møder.