Meddelelser 2003

image_print

Klik på meddelelsens nummer for at se den (åbner i nyt vindue).

NUMMERINDHOLD
2003-1Ordinær generalforsamling 2003 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Infrastruktur og kommunikation i 1700- og 1800-tallets Sverige.
Braut 2 - Nordiske veghistoriske studier er udkommet.
HASTER! - Kommunikationens stresshistorie (orientering om særudstilling på Post- & Telegrafmuseet).
Milepæl nået (åbning af motorvejen mellem Herning og Bording).
2003-2Ordinær generalforsamling 2003 (referat).
DVS's bestyrelse 2003.
Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Østjylland.
Ways of the World (orientering om kommende foredrag).
50 års trafikregistrering i Danmark (markering af jubilæet).
Medlemskontingent 2003.
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder (datoer).
2003-3Indbydelse til foredrag: Ways of the World.
Vejhistorisk ekskursion til Østjylland aflyst/udsat.
DVS's bestyrelse i 2003.
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.
2003-4Veje, broer og landtransport - fra oldtid til nutid (DVS rapport om Vejhistorisk Samling).
VEJHISTORIE nr. 6 udgivet.
DVS arrangementer i efteråret 2003.
Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder aflyst.
2003-5Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Østjylland.
Lasteevne og rejsehastighed til søs i tiden 1000-1250 (orientering om kommende foredrag).
2003-6Indbydelse til foredrag: Søtransport i Danmark 1000-1250.
Vej- trafik- og byplanfagenes historie på Den Polytekniske Læreanstalt (fordeling af publikation).
2003-7Indbydelse til foredrag: En embedsmand fra Frederik VI's dage: C. L. Paulsen - Danmarks første vejhistoriker.
Netværk (artikel i Skalk nr. 4/2003)
Kommende møder.