Meddelelser 2005

image_print

Klik på meddelelsens nummer for at se den (åbner i nyt vindue).

NUMMERINDHOLD
2005-1Ordinær generalforsamling 2005 (indkaldelse og dagsorden).
Indbydelse til foredrag: Gammelholms udvikling.
Broen over Lillebælt 1920-1935 (artikel vedlagt).
Næste bestyrelsesmøder.
2005-1 - RETTELSEOrdinær generalforsamling 2005 (rettelse af dato).
2005-2VEJHISTORIE nr. 9 udgivet med forsinkelse.
Ordinær generalforsamling (bestyrelsens konstituering).
Medlemskontingent 2005.
Næste bestyrelsesmøder.
2005-3Indbydelse til foredrag: Veje og broer på De Dansk-vestindiske Øer.
Udpegning af bestyrelsesformand for Danmarks Vej- og Bromuseum.
Andre møder og arrangementer.
2005-4Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Småland og Götaland.
Udpegning af bestyrelse for Danmarks vej- og Bromuseum.
Møder i efteråret 2005.
2005-5Vejhistorisk ekskursion til Småland og Götaland (supplerende oplysninger).
VEJHISTORIE nr. 10 er udgivet.
2005-6Indbydelse til foredrag: Kongevejen og Rudersdal.
Indbydelse til foredrag: Danske bygningsingeniørers virke.
Høje og hjulspor i tusindvis - færdsel i det vestjyske landskab (artikel vedlagt).
Kommunikationsstrukturer i Vendsyssel i 1600- og 1700-tallet (bedre gengivelse af artiklen vedlagt).
Vejbygning i det gamle Persien (forhåndsomtale af foredrag).
Landskabshistorisk seminar om vägar (orientering om seminar ved SLU).
Udpegning af leder for Danmarks vej- og Bromuseum.
2005-7Indbydelse til foredrag: Vejbygning i det gamle Persien.
2005-8VEJHISTORIE nr. 8 udgivet. Tak for støtte til udgivelsen.
Ordinær generalforsamling 2006 (varsling).