Meddelelser 2014

image_print

Klik på meddelelsens nummer for at se den (åbner i nyt vindue).

NUMMERINDHOLD
2014-1VEJHISTORIE nr. 23/2013 er udkommet.
Generalforsamling 2014 - varsling.
Godt nytår.
2014-2Generalforsamling 2014 - indkaldelse og dagsorden.
Indbydelse til foredrag: Milesten gennem 7 år - og hvad deraf fulgte.
2014-3Generalforsamling 2014 - bestyrelsens sammensætning.
Indbydelse til besøg på Danmarks Tekniske Museum.
2014-4Indbydelse til vejhistorisk ekskursion til Slesvig-Holsten.
2014-5Indbydelse til ekskursion: Øresundsforbindelsen efter 14 års drift og "hansestaden" Jakriborg.
Indbydelse til foredrag: Milesten og vejhistorie - det lyder da kedeligt!
Vejen og maleriet - udstilling på Nivågårds Malerisamling.
2014-6Vejhistorisk ekskursion til Slesvig-Holsten (referat og fotos).
Vejhistorisk ekskursion til Peberholm og Jakriborg (referat og fotos).
Indbydelse til foredrag: Veje og vejadministration i 250 år.
Bilag 1: Asfalt 2014-2. Om DVS: Se side 8-9.
Bilag 2: Pleje af historiske vejsten - bidrag til en vejledning.
2014-7Indbydelse til foredrag: Med syvmileskridt gennem 250 års dansk vejhistorie.
Vedlæg 1: Immervad Bro - broen på Hærvejen.
Vedlæg 2: Hvor begynder Hærvejen? Eller hvad var der med den Ejdersten?
(Begge vedlæg kan ses under "Det vejhistoriske hjørne".