Nyhedsbreve

image_print

Nyhedsbrevene har fra årsskiftet 2020/2021 erstattet de hidtil udsendte meddelelser til selskabets medlemmer.

Nyhedsbrevene har fået et mere tidssvarende udseende, og det er hensigten at udsende dem pr. e-mail ca. en gang om måneden.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt nyhedsbrevene.

Hvis du ikke er medlem, men ønsker modtage nyhedsbrevene, kan du tilmelde dig ved udfylde og sende formularen nederst på siden.

Her er en oversigt over tidligere udsendte nyhedsbreve. Klik på nummeret i venstre kolonne for at åbne nyhedsbrevet:

Nyhedsbrev nr.DatoIndhold
2023-1320-09-2023Åben byggeplads på Masnedø - Storebælt 25 år - Brugerundersøgelse - Vestegnens Kulturuge - Ny side med historiske kort.
2023-1231-08-2023Brugerundersøgelse - Indbydelse til foredrag - Vestegnens Kulturuge - Nyt bilmuseum
2023-1117-08-2023Vejreglerne 80 år - VM-cykelløb og skotsk vejhistorie
2023-1031-07-2023Nyt velkomstcenter for Hærvejen - Dronning Alexandrines Bro 80 år - Flere ferietips
2023-0904-07-2023Dødsfald - Storebæltsbroen 25 år - Ferietips - Tour de France 2023 - Verdens vildeste byggede bro - Havnebygmesterens Studiesamling og Arkiv - Rettelse.
2023-0816-05-2023Havnebygmesterens Studiesamling og Arkiv - Medlemskontingent - Fra SDFE til SDFI - Vejhistorie på TV - Verdens vildeste brobyggere.
2023-0705-05-2023Indbydelse til rundvisning i Havnebygmesterens Studiesamling og Arkiv - Havnens hemmeligheder - VEJHISTORIE nr. 41 er på vej - Ekskursionen til Holsten aflyst - Museumsreform - Vejhistorie på TV.
2023-0631-03-2023Vejhistorisk ekskursion til Holsten
2023-0516-03-2023Generalforsamling 2023 - Vejdirektoratets opgaveportefølje - Efterlysning - Ny bog - Historiske dage 2023.
2023-0408-02-2023Generalforsamling og foredrag.
2023-0327-01-2023Bogsalg- Vejhistorie på TV - Ny kunstbog om Jens Vejmand.
2023-0225-01-2023Vejhistorie på TV - Efterlysning - Bogsalg - Særudstilling om danske biler - Slesvigske Vognsamling er lukket.
2023-0111-01-2023Godt nytår - Nyt fra Selskabet - Ny jubilæumsbog - Nyt fra Dagmars Brobisser - Top 10 arkæologiske fund i 2022.
2022-1718-12-2022Formandens jule- og nytårshilsen - Nyt fra Selskabet - Jul på broerne - Ny regering - Vintertjeneste før og nu - Første brodrager på plads
2022-1625-11-2022VEJHISTORIE nr. 40 - Brobisserne fejrede Dagmarbroen og brobyggeren - Ændring af museumsloven - Vejhistorie på TV - Verdens vildeste brobyggere.
2022-1511-10-2022Bilsamlefabrikker i Danmark - Aflysning - Kommende arrangementer - Efterårsferie og Kulturnat - Hjemmesiden skifter udseende.
2022-1427-09-2022Kommende arrangementer - Storstrømsbroen 85 år - Vejhistorisk ekskursion - Havnebygmesterens Studiesamling
2022-1305-09-2022Ændret program for ekskursion til ny Storstrømsbro - Vejhistoriske foredrag på Museum Skanderborg - Fortidsminde dukker op af Odense Å
2022-1212-08-2022Arrangementer i efteråret 2022
2022-1123-07-2022Hulveje og oldtidshøje - Ekskursion til ny Storstrømsbro - Milestenen i Gevninge
2022-1030-06-2022Tour de France og broerne - En milesten er vendt hjem - DANBRO og Dagmarbroen - Sorøs fredede alléer
2022-0904-06-2022DANBRO og Dagmarbroen - Medlemskontingent for 2022 - Faxe Kommune restaurerer gamle broer - Danmarks Motorhistoriske Arkiv
2022-0828-05-2022Irland - DANBRO og Dagmarbroen - Ændring af museumsloven - Fars Dag
2022-0711-05-2022Irland - Vejhistorie som teater - Mors dag (med mere) - National transportdag
2022-0620-04-2022Vil du med til Irland? - Da chausséen kom til Skanderborg - Forslag om ændring af museumsloven.
2022-0511-04-2022Referater af årets generalforsamlinger
2022-0418-03-2022Husk den ekstraordinære generalforsamling - Infrastrukturen i Ukraine ramt af krigen
2022-0307-03-2022Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
2022-0201-02-2022Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 - Indbydelse til foredrag om bevaring af vor vejhistoriske kulturarv
2022-0109-01-2022Formandens nytårshilsen - Nytårsfyrværkeri fra Sydney Harbour Bridge - Nyt nummer af VEJHISTORIE - Danmark på film.
2021-1723-12-2021Selskabet ønsker en glædelig jul og et godt nytår - Den ny Storstrømsbro på TV.
2021-1622-11-2021Indbydelse til foredrag - Vejforum 2021 - Generalforsamling 2022 - Verdens vildeste broer.
2021-1507-11-2021Studierejse til Irland - Nyopdagede milesten - Hvide sten og rødhætter - Nyt fra Storstrømsbroen.
2021-1428-09-2021Onlineversionen af nyhedsbrev nr. 2021-13 er blevet slettet ved en fejl.
2021-1324-09-2021Besøg på vikingebroen Haralds Bro - Genskabelse af Dagmarbro i Skanderborg - Årsmøde i Forschungsgruppe Meilensteine. NB: Pga. en utilsigtet sletning er indholdet rekonstrueret d. 28-09-2021.
2021-1213-09-2021Besøg på Haralds Bro - Danmarkshistorien i Vestskoven, Veje på din vej - Generalforsamling 2022 - Verdens vildeste brobyggere - Nyt bilmuseum.
2021-1121-08-2021Planlagte arrangementer i efteråret og vinteren - Foredrag om obersten og brobyggeren (på Museum Skanderborg) - Efterlysning af gamle årsberetninger og meddelelser til medlemmerne.
2021-1003-08-2021Husk foredraget d. 17. august - R504 Knoglevejen - Ny bog: Danmark set gennem en bilrude - Forberedelser til nedrivning af den gamle Storstrømsbro.
2021-0918-07-2021Kirsten-Elizabeth Høgsbro in memoriam
2021-0822-06-2021Vejhistorisk ekskursion, sidste frist for tilmelding - Indvielse af genforeningsskulptur - Vejhistorie på TV: Det ufremkommelige Norge.
2021-0707-06-2021Indbydelse til arrangementer i efteråret 2021: Foredrag og vejhistorisk ekskursion - Danmarks tekniske kulturarv.
Ingeniørernes Danmarkshistorie.
2021-0631-05-2021Nyt fra selskabet: Planlagte aktiviteter i efteråret 2021 - Genforeningsskulptur og bronzebånd. ved den gamle grænse i Sønderjylland - Dagmars brobisser og Dagmarbroen i Skanderborg - Geoforum Perspektiv: Brugen af historiske kort - fag for fag.
2021-0507-05-2021Nyt fra Selskabet: Medlemsarrangementerne forventes genoptaget fra slutningen af august - Efterlysning af oplysninger om hestevognes sporvidde i perioden 1600-1850 - Ny Storstrømsbro: Første brofag støbes - besøgscentret åbner igen - Faxe Kommune renoverer fredet bro - Kunstens Danmarkskort fra Statens Museum for Kunst.
2021-0417-04-2021Ny fremtid for det tidligere vejmuseum på Farø - Nyt om Femernforbindelsen - Hvorfor ligger vores veje, hvor de gør?
Odense Bys Museer - onlineforedrag - Vejhistorie på TV.
2021-0328-03-2021Virtuelt foredrag - VEJHISTORIE nr. 37 kommer snart - Coronabroen i Venedig - Verdens vildeste broer i TV.
2021-0212-03-2021Invitation til virtuelt foredrag om Åsum Bro - Rundkørsler - TV-udsendelser om ingeniørkunstens katastrofer.
2021-0108-02-2021Velkommen til det første nyhedsbrev i 2021 - Efterlysninger: Viden om MILEPENGE og artikler om fynsk infrastruktur - Virtuel vejhistorie: Lillebæltsbroen og Via Appia - Nyfundne milesten.
2020-0120-12-2020Velkommen til dit første nyhedsbrev - Formandens jule- og nytårshilsen - Vintertjeneste i gamle dage og i dag - Nye bøger: Langs danske veje og Hærvejen fra Skagen til Rendsborg - Generalforsamling 2021, ændring af kontingentopkrævning og ny kasserer.

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra Dansk Vejhistorisk Selskab, kan du tilmelde dig ved at udfylde og indsende formularen herunder.

Vi gemmer dine oplysninger, indtil du framelder dig.

Klik for at se selskabets persondatapolitik.

NB: To-trins tilmelding for at undgå massetilmeldinger fra internetrobotter.