1

Nyhedsbreve

Nyhedsbrevene har fra årsskiftet 2020/2021 erstattet de hidtil udsendte meddelelser til selskabets medlemmer.

Nyhedsbrevene har fået et mere tidssvarende udseende, og det er hensigten at udsende dem pr. e-mail ca. en gang om måneden.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt nyhedsbrevene.

Hvis du ikke er medlem, men ønsker modtage nyhedsbrevene, kan du tilmelde dig ved udfylde og sende formularen nederst på siden.

Her er en oversigt over tidligere udsendte nyhedsbreve. Klik på nummeret i venstre kolonne for at åbne nyhedsbrevet:

Nyhedsbrev nr.DatoIndhold
2021-1622-11-2021Indbydelse til foredrag - Vejforum 2021 - Generalforsamling 2022 - Verdens vildeste broer.
2021-1507-11-2021Studierejse til Irland - Nyopdagede milesten - Hvide sten og rødhætter - Nyt fra Storstrømsbroen.
2021-1428-09-2021Onlineversionen af nyhedsbrev nr. 2021-13 er blevet slettet ved en fejl.
2021-13
(rekonstrueret)
24-09-2021
(28-09-2021)
Besøg på vikingebroen Haralds Bro - Genskabelse af Dagmarbro i Skanderborg - Årsmøde i Forschungsgruppe Meilensteine.
2021-1213-09-2021Besøg på Haralds Bro - Danmarkshistorien i Vestskoven, Veje på din vej - Generalforsamling 2022 - Verdens vildeste brobyggere - Nyt bilmuseum.
2021-1121-08-2021Planlagte arrangementer i efteråret og vinteren - Foredrag om obersten og brobyggeren (på Museum Skanderborg) - Efterlysning af gamle årsberetninger og meddelelser til medlemmerne.
2021-1003-08-2021Husk foredraget d. 17. august - R504 Knoglevejen - Ny bog: Danmark set gennem en bilrude - Forberedelser til nedrivning af den gamle Storstrømsbro.
2021-0918-07-2021Kirsten-Elizabeth Høgsbro in memoriam
2021-0822-06-2021Vejhistorisk ekskursion, sidste frist for tilmelding - Indvielse af genforeningsskulptur - Vejhistorie på TV: Det ufremkommelige Norge.
2021-0707-06-2021Indbydelse til arrangementer i efteråret 2021: Foredrag og vejhistorisk ekskursion - Danmarks tekniske kulturarv.
Ingeniørernes Danmarkshistorie.
2021-0631-05-2021Nyt fra selskabet: Planlagte aktiviteter i efteråret 2021 - Genforeningsskulptur og bronzebånd. ved den gamle grænse i Sønderjylland - Dagmars brobisser og Dagmarbroen i Skanderborg - Geoforum Perspektiv: Brugen af historiske kort - fag for fag.
2021-0507-05-2021Nyt fra Selskabet: Medlemsarrangementerne forventes genoptaget fra slutningen af august - Efterlysning af oplysninger om hestevognes sporvidde i perioden 1600-1850 - Ny Storstrømsbro: Første brofag støbes - besøgscentret åbner igen - Faxe Kommune renoverer fredet bro - Kunstens Danmarkskort fra Statens Museum for Kunst.
2021-0417-04-2021Ny fremtid for det tidligere vejmuseum på Farø - Nyt om Femernforbindelsen - Hvorfor ligger vores veje, hvor de gør?
Odense Bys Museer - onlineforedrag - Vejhistorie på TV.
2021-0328-03-2021Virtuelt foredrag - VEJHISTORIE nr. 37 kommer snart - Coronabroen i Venedig - Verdens vildeste broer i TV.
2021-0212-03-2021Invitation til virtuelt foredrag om Åsum Bro - Rundkørsler - TV-udsendelser om ingeniørkunstens katastrofer.
2021-0108-02-2021Velkommen til det første nyhedsbrev i 2021 - Efterlysninger: Viden om MILEPENGE og artikler om fynsk infrastruktur - Virtuel vejhistorie: Lillebæltsbroen og Via Appia - Nyfundne milesten.
2020-0120-12-2020Velkommen til dit første nyhedsbrev - Formandens jule- og nytårshilsen - Vintertjeneste i gamle dage og i dag - Nye bøger: Langs danske veje og Hærvejen fra Skagen til Rendsborg - Generalforsamling 2021, ændring af kontingentopkrævning og ny kasserer.

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra Dansk Vejhistorisk Selskab, kan du tilmelde dig ved at udfylde og indsende formularen herunder.

Vi gemmer dine oplysninger, indtil du framelder dig.

Klik for at se selskabets persondatapolitik.

NB: To-trins tilmelding for at undgå massetilmeldinger fra internetrobotter.