Oversigt over selskabets udgivelser

Tidsskriftet VEJHISTORIE

Selskabet har siden efteråret 2000 udgivet tidsskriftet VEJHISTORIE, som samtidig er selskabets medlemsblad. Tidsskriftet indeholder artikler om vejhistoriske emner og omtale af selskabets aktiviteter.

VEJHISTORIE udkommer normalt to gange om året.

VEJHISTORIE udgives med støtte fra Asfaltindustrien, Arkil Holding A/S, COWI A/S og Sweco Danmark A/S.

Manuskripter til VEJHISTORIE kan indsendes til selskabet eller direkte til formanden for redaktionsudvalget. Se nærmere her: Skrivevejledning.

Se tidligere års numre af VEJHISTORIE her

 

Meddelelser til medlemmerne

Selskabet udsender ca. hver anden måned meddelelser til medlemmerne om forestående arrangementer, referater af afholdte arrangementer og andre aktiviteter.

Meddelelserne udsendes fortrinsvis pr. e-mail.

Se oversigter over udsendte meddelelser og deres indhold her.

 

Det historiske hjørne

DET HISTORISKE HJØRNE er en rubrik i Dansk Vejtidsskrift/Trafik & Veje (DVT/T&V), hvor selskabet har adgang til at publicere kortfattede artikler om vejhistoriske emner.

Alle er velkomne til at indsende indlæg til DET HISTORISKE HJØRNE til selskabet.

Artikler, der er for lange til at kunne optages i DVT/T&V, kan i stedet optages i selskabets medlemsblad VEJHISTORIE.

Se en oversigt over tidligere artikler i DET HISTORISKE HJØRNE samt andre vejhistoriske artikler i DVT/T&V her.

 

Bøger og særtryk

Selskabet har gennem årene udgivet et antal publikationer om vejhistoriske emner i form af bøger, jubilæumsskrifter eller særtryk af artikler. Udgivelserne er ofte sket i samarbejde med Vejdirektoratet eller Dansk Vejtidsskrift/Trafik & Veje.

Selskabet har desuden ydet støtte til udarbejdelse og udgivelse af vejhistoriske værker.

Selskabets medlemmer har været forfattere eller bidragydere til flere af dem.

Se en oversigt over udgivelserne her.