Bøger og særtryk

West Indian Islands, Registration of Bridges. A report on old roads and bridges on the Virgin Islands, with suggestions for preservation and maintenance af these Danish cultural remains. By Arne Rosenkvist

Høje og hjulspor i tusindvis – færdsel i det vestjyske landskab af museumsinspektør Torben Egeberg, Skjern Egvad Museum. Artikel i “Fra Ringkøbing amts museer” 2004, s. 44-51. Med ill. og litteraturhenvisninger.

Vejmanden og hans virke gennem tiderne af E. Kjemtrup, 2003. Bogen kan bestilles hos Vester Kopi.

Fra chausse til motorvej

 

Fra chaussé til motorvej – Det overordnede danske vejnets udvikling siden 1761.
Udgivet i 2001 af Dansk Vejhistorisk Selskab i samarbejde med Odense Universitetsforlag.
(Pris 328 kr. i boghandelen. DVS-medlemspris 246 kr. incl. forsendelse).

 

 

 

Veje som kulturhistorisk faktor af ingeniørdocent Morten Ludvigsen. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 7 1983 (udsolgt). Artiklen kan læses her: DVT 1983-07 (side 152-157).

De ældste danske vejkort af arkivar Jørgen Nybo Rasmussen. Særtryk af Arkiv 10. bind nr. 4 1985 (udsolgt). Publikationen kan læses på Rigsarkivets Arkiveronline.

Vej- og transportproblemer før vejreformerne af lektor, dr. phil. Alex Wittendorf. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 5, 1987 (udsolgt). Læs artiklen i DVT 1987-05 (side 98-107).

Færdselsreglernes historie af dr.phil. Kristian Hvidt. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 2, 3 og 4 – 1991 (udsolgt). Artiklerne kan læses her: DVT 1991-2 (side 11-15), DVT 1991-3 (side 3-6) og DVT 1991-4 (side 15-18).

 

 

Plan til en forbedred Indretning af Vejvæsenet i Kongeriget Danmark. Hans Excellence, Herr Geheime Raad og Greve Reventlous. Transskriberet af lektor Claus Bjørn, Københavns Universitet, med økonomisk støtte fra DVS. Udgivet 1993 i anledning af Vejforordningens 200 års jubilæum.

 

 

 

 

Forordning om Vej-Væsenet i Danmark af 13. december 1793. Genoptryk i anledning af Vejforordningens 200-års jubilæum. Udgivet af Vejdirektoratet i september 1993. Læs mere om vejforordningen her: Vejforordningen af 1793.

 

 

 

 

 

Forsøg til en historisk beskrivelse af vejvæsenet i Danmark af C. L. Paulsen. Manuskript udgivet af Dansk Vejhistorisk Selskab v. Michael Hertz. I kommission hos Syddansk Universitetsforlag, 2009. Læs anmeldelse i Trafik & Veje, april 2010. Se også artiklen om C. L. Paulsen i VEJHISTORIE nr. 8/2004.

 

 

 

 

Den danske vej i 200 år af akademiingeniør Carl Johan Hansen, Vejdirektoratet. Udgivet 1993 i anledning af Vejforordningens 200-års jubilæum. (Pris 50 kr. incl. forsendelse).

 

 

 

Om Vejforordningen af 13. december 1793. 7 artikler af cand.jur. Torben Topsøe-Jensen, universitetslektor Claus Bjørn og civilingeniør Georg Christiansen. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 4-11 1993.

Braut 1 – Nordiske Vejhistoriske Studier. Udgivet 1996 af Danmarks Vejmuseum i samarbejde med Finlands Vägmuseum, Norsk Vegmuseum og Vägverkets museum, Sverige.

Generalvejkommissionens plageånd af ph.d. Steffen Elmer Jørgensen. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift nr. 4 1996. Læs artiklen her: DVT 1996-4 (side 12-15).

 

Vejen, ingeniøren og samfundet af fhv. vejdirektør Per Milner.
Om vejenes historie i 50 år fra 1949 til 1999. Foredrag i Ingeniørforeningen i Danmark 15. marts 1999. En personlig beretning ved fhv. vejdirektør Per Milner. Udgivet 1999 i anledning af Vejdirektoratets 50 års jubilæum. Klik på billedet for at læse beretningen.

 

 

 

Pleje af historiske vejsten – et bidrag til en vejledning. Redaktion: Arkitekt Jens Johansen, Akademiingeniør Carl Johan Hansen og Civilingeniør Viggo Launbjerg. Udgivet af Dansk Vejhistorisk Selskab 2013 med støtte fra Rambøll. Klik på billedet for at læse vejledningen.