Sten langs vore veje

image_print

Sten Langs vore veje (SLVV) er både navnet på det projekt, som selskabet iværksatte i 2006 for at opdatere oplysningerne om Danmarks historiske vejsten og en fællesbetegnelse for de forskellige slags sten, man kan se langs vore veje.

Projektet

I 2006 nedsatte DVS og Danmarks Vej- og Bromuseum en fælles arbejdsgruppe til at foretage en revideret og ajourført registrering af danske mile- og kilometersten.
Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde var Ejvind Draibys bog: “Gamle danske milepæle”, som i 1990 blev udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, men som er baseret på oplysninger indsamlet frem til 1965.
Arbejdsgruppen skulle endvidere vurdere mulighederne for en udgivelse i “populær form” (en guide) over de danske mile- og kilometersten.
Indsamling af eksisterende viden var vigtigt at komme i gang med hurtigt, da amterne var besluttet nedlagt pr. 1. januar 2007.

Milestensgruppen

Arbejdsgruppen kom hurtigt til at hedde Milestensgruppen, hvilket blev brugt i al omtale af gruppens arbejde, som løbende blev refereret på Vej- og Bromuseets hjemmeside, så længe den eksisterede, og er efter en pause nu blevet fortsat her på selskabets hjemmeside, hvor også en række “Historier om milesten” er blevet genfortalt og løbende suppleret med nye historier.

Det lykkedes stort set at få fat på amternes viden om milesten, inden de blev nedlagt, og siden fik man oplysninger fra museer, kommuner og private.

Milestensgruppen koncentrerede sig fra starten om milesten og har endnu ikke begyndt en systematisk registrering af kilometersten og andre vejsten. Kilometersten blev i 2016 erklæret for “fredede fortidsminder” ifølge Museumsloven, ligesom milestenene har været det i årtier, og dette har medført, at Milestensgruppen sammen med Slots- og Kulturstyrelsen har diskuteret en evt. fælles henvendelse til landets kommuner om registrering af kilometerstenene – men der er ikke på nuværende tidspunkt besluttet noget herom.

Milestensgruppen har i de seneste år haft et stort og velfungerende samarbejde med netop Slots- og Kulturstyrelsen, som er tilsynsmyndighed vedr. Museumsloven. Der har været samarbejde om en række enkelte milesten, som er blevet genopstillet, og styrelsen har løbende modtaget alle milestensregistreringer, som derefter er overført til den nationale database “Fund- og Fortidsminder”, hvor stenene har fået et officielt fredningsnummer. Dette samarbejde har således været til stor nytte og glæde for begge parter.

Selv om de fleste kilder med oplysninger om flere milesten er udtømt, dukker der stadig hvert år en række nye op, bl.a. gennem det netværk af interesserede, som Milestensgruppen har fået gennem diverse samarbejder. Der er i slutningen af 2017 i alt 814 milesten i databasen, hvoraf kun godt en tredjedel var med i Draibys bog.

Det har gennem snart mange år været målet at få Milestensgruppens database vedr. milesten lagt ind på hjemmesiden, og det er nu ved at ske, således at interesserede kan benytte den som guide til ture rundt i fædrelandet, men også således, at man herigennem kan få oplysninger den anden vej om f.eks. “nye” milesten, sten som er beskadiget, ny viden om enkeltsten og lignende.

Milestensgruppens sammensætning fremgår af siden Udvalg og arbejdsgrupper.

Brochuren “Vi arbejder på at bevare milesten” fortæller mere om Milestensgruppen og dens arbejde.

Du kan skrive direkte til Milestensgruppen på adressen milesten@vejhistorie.dk, hvis du har spørgsmål eller oplysninger om milesten, kilometersten, vejvisersten eller andre sten langs vore veje.

 

Databasen

Den oprindelige PC-version af databasen er udviklet i Microsoft Visual Basic 2010. Den er p.t. ved at blive konverteret til en web-baseret version, hvor man via et interaktivt kort på selskabets hjemmeside kan søge detaljerede oplysninger om hver enkelt sten i databasen.

Læs mere her: Databasen Sten Langs Vore veje.

 

Fund og fortidsminder

Man kan søge efter sten i Slots- og Kulturstyrelsens database således:

  • Gå til siden Fund og fortidsminder.
  • Under søgefunktionen: Vælg hovedgruppe = Transport.
  • Vælg en af undergrupperne Kilometersten, Milepælhøj eller Milepæl/-sten.
  • Vælg kommune (eller et af de andre søgekriterier).
  • Klik på “Søg”.

Man kan også søge via det interaktive kort.

Bemærk, at Fund og Fortidsminder køres bedst i browseren Mozilla Firefox.  Browseren Internet Explorer version 9.0 og derover har svære problemer med at køre sitet.

 

Links og litteratur

Tællende og talende sten ved vej og sti. Det er den fælles overskrift på en serie artikler af havearkitekt Johannes Tholle i Dansk Vejtidsskrift i perioden 1954 – 61. Her er emnerne for de enkelte artikler og link til det pågældende nr. af DVT: