Danske milesten i Slesvig-Holsten

image_print

Chausséerne i de tidligere danske hertugdømmer i Tyskland blev anlagt i 1830’erne og 1840’erne. Langs chausséerne blev der opstillet milesten for hver halve mil.

Stenene i Holsten var af granit og udformede som keglestubbe. Ud over mileangivelsen var de forsynet med årstal og med kong Frederik VI’s monogram.

Stenene i Slesvig var mere beskedne og uden kongens monogram. Kun få af dem er bevaret.

Den tyske Forschungsgruppe Meilensteine har registreret 68 danske milesten i Slesvig-Holsten. Der er en artikel om dem i gruppens medlemsblad, MeilensteinJournal nr. 59/2010. Artiklen indeholder også en litteraturliste. På gruppens hjemmeside er der desuden en underside med billeder af udvalgte Meilensteine in Schleswig-Holstein.

Alle 68 sten er lagt på kortet over danske milesten, men der er endnu ikke udarbejdet detaljerede beskrivelser med billeder af de enkelte sten.

På tysk Wikipedia findes en liste over Danske milesten i Hamborg og Holsten. Listen indeholder også billeder af stenene.

På disse sider er der også oplysninger om danske milesten i hertugdømmerne:

http://www.schnelsenarchiv.de/17f1meilensteinealtona.htm

http://www.schnelsenarchiv.de/17f1meilensteineluebeck.htm

http://www.schnelsenarchiv.de/17f1meilensteinversetzung.htm

 

Her er billeder af nogle af de danske milesten langs Altona – Kiel chausséen:

 

Billederne stammer fra tysk Wikipedia.

På helmilestenene står afstandene til hhv. Altona og Kiel på siderne af stenen. På ½-milestenene står der kun “½ M” på forsiden.

Obelisken blev rejst i 1830. Den er renoveret i 2010. Dansk Vejhistorisk Selskab besøgte den under den vejhistoriske ekskursion til Slesvig-Holsten i juni 2014. Læs mere om den her: Obelisk am Rondeel, Kiel.

Læs mere om Altona – Kiel chausséen på siden om historiske veje i Tyskland.