Danske milesten i Slesvig-Holsten

Chausséerne i de tidligere danske hertugdømmer i Tyskland blev anlagt i 1830’erne og 1840’erne. Langs chausséerne blev der opstillet milesten for hver halve mil.

Stenene i Holsten var af granit og udformede som keglestubbe. Ud over mileangivelsen var de forsynet med årstal og med kong Frederik VI’s monogram.

Stenene i Slesvig var mere beskedne og uden kongens monogram. Kun få af dem er bevaret.

Milestensgruppen har endnu ikke registreret de danske milesten i Slesvig-Holsten, men har til hensigt at gøre det.

Den tyske Forschungsgruppe Meilensteine har registreret 64 danske milesten i Slesvig-Holsten. Der er en artikel om dem i gruppens medlemsblad, MeilensteinJournal nr. 59/2010. Artiklen indeholder også en litteraturliste. På gruppens hjemmeside er der desuden en underside med billeder af udvalgte Meilensteine in Schleswig-Holstein.

På tysk Wikipedia findes en liste over Danske milesten i Hamborg og Holsten. Listen indeholder også billeder af stenene.

På disse sider er der også oplysninger om danske milesten i hertugdømmerne:

http://www.schnelsenarchiv.de/17f1meilensteinealtona.htm

http://www.schnelsenarchiv.de/17f1meilensteineluebeck.htm

http://www.schnelsenarchiv.de/17f1meilensteinversetzung.htm

 

Her er billeder af nogle af de danske milesten langs Altona – Kiel chausséen:

 

Billederne stammer fra tysk Wikipedia.

På helmilestenene står afstandene til hhv. Altona og Kiel på siderne af stenen. På ½-milestenene står der kun “½ M” på forsiden.

Obelisken blev rejst i 1830. Den er renoveret i 2010. Dansk Vejhistorisk Selskab besøgte den under den vejhistoriske ekskursion til Slesvig-Holsten i juni 2014. Læs mere om den her: Obelisk am Rondeel, Kiel.

Læs mere om Altona – Kiel chausséen på siden om historiske veje i Tyskland.