Databasen Sten Langs Vore veje

Beskrivelse af databasen

Databasen indeholder pr. november 2018 beskrivelser og billeder af ca. 825 danske milesten. Den er forberedt til at kunne udvides med andre typer af sten langs vore veje.

Den webbaserede version af databasen er under opbygning. Den indeholder foreløbig ca. 230 milesten i Jylland, på Fyn, Sjælland og Bornholm, men vil løbende blive udbygget til at omfatte alle de milesten, som selskabets milestensgruppe har registreret i Danmark og de tidligere danske hertugdømmer i Slesvig-Holsten.

Søgning i databasen

Man kan søge i databasen på to måder:

 1. Man kan søge på siden Milesten pr. kommune. Her findes en oversigt over milesten i hver enkelt af landets kommuner. Se yderligere vejledning på siden.
 2. Man kan søge på kortet over danske milesten. Se yderligere vejledning nedenfor.

Beskrivelse af kortet over danske milesten

Kortet er blevet udskiftet i november 2018. Det nye kort har stadig Google Maps vejkort som basiskort, men fungerer hurtigere end det tidligere kort. Læs evt. mere om, hvordan man bruger Google Maps i Hjælp til Maps.

Alle ca. 825 sten i Jylland, på Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm er indlagt på kortet. Stenene i Slesvig-Holsten følger snarest.

Sådan anvendes kortet

 1. Zoom ind på det ønskede område af kortet.
 2. Klik på markøren for den valgte sten.
 3. Der kommer en lys cirkel omkring den valgte markør, og i venstre side af kortet vises stenens navn og mileangivelse. For ca. 230 sten er der p.t. et link til et datablad med detaljeret beskrivelse og fotos af stenen. Beskrivelserne af de resterende sten er under udarbejdelse og vil blive tilføjet løbende.
 4. Hvis man klikker på “højresvingspilen” i den røde bjælke over stenens navn, åbnes et kort i et nyt vindue, hvor der er zoomet ind på den valgte sten og dens nærmeste omgivelser. På dette kort kan man zoome yderligere, vælge satellitvisning og se stenen i Google Street View.

NB1: Street View er ikke tilgængelig overalt. Se mere på Brug Street View.

NB2: “Højresvingspilen” er egentlig beregnet på ruteplanlægning. Den adresse, som vises ved stenen, er den nærmeste registrerede postadresse.

Andre visningsmuligheder

 1. Klik på den lille pil i venstre side af den grå bjælke over kortbilledet. Der åbnes et hvidt felt i venstre side af kortet.
 2.  Ved hjælp af ”tjekmærkerne” ud for landsdelene kan man vælge eller fravælge visning af markørerne i den pågældende landsdel.
 3. Ved at klikke på den grå pil ud for ”Alle elementer” kan man få vist eller skjult en fortegnelse (i nummerorden) over alle sten i den pågældende landsdel.
 4. Ved at klikke på en sten på listen vises de samme oplysninger som under pkt. 3 ovenfor.

Vejledning i udskrift fra databasen

Det er muligt at udskrive både datablade og kortudsnit. Den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde afhænger af, om man anvender en PC eller en tablet, samt af enhedens styresystem og browser. Følgende fremgangsmåder virker på en PC med Windows 10:

Udskrift af datablad
 1. Åbn siden med det ønskede datablad.
 2. Højreklik på siden eller vælg “Vis udskrift”.
 3. Vælg skala = 50%
 4. Vælg smal margen.
 5. Databladet incl. miniaturebillederne skulle nu fylde ét A4-ark.
 6. Udskriv siden.
Udskrift af kortudsnit

Vejledning følger.

Om databladene

Oplysningerne om stenene, deres tilstand og omgivelser er, som de forefandtes på tidspunktet for den seneste opdatering. Der kan være sket ændringer siden.

GPS-koordinaterne er i et format, som direkte kan kopieres til Google Maps og Google Earth. Nøjagtigheden er 10-20 m, dvs. en sten bør kunne findes inden for denne afstand af koordinaten. Den kan evt. være helt eller delvis skjult af bevoksning.

Milestenstyper

Milesten kan have vidt forskelligt udseende, afhængigt af tidspunktet for deres opstilling, om de står ved en mere eller mindre betydende vej, om det er hel- halv- eller kvartmilesten – og hvilken landsdel de står i.

Ejvind Draiby har i “Gamle Danske Milepæle” foretaget en typeinddeling.

I databasen “Sten Langs Vore Veje” er stenene opdelt i 7 hovedtyper, som er nærmere beskrevet på siden Milestenstyper sammen med billeder af karakteristiske eksempler af hver type. Det er de samme milestenstyper, som fremgår af databladene.

Nummerering af stenene i SLVV

Hver sten har et navn, som består af to bogstaver efterfulgt af tre cifre.

Det første bogstav angiver stentypen:

 • U = milesten
 • V = kilometersten
 • X = vejvisersten
 • Y = skel- og grænsesten
 • Z = vejvedligeholdelsessten
 • Ø = øvrige sten

Databasen indeholder p.t. kun milesten, men er forberedt til at kunne udvides til også at omfatte de øvrige nævnte stentyper. De vil da blive vist på særskilte kort.

Det andet bogstav angiver landsdelen:

 • B = Bornholm
 • F = Fyn
 • H = Hertugdømmerne
 • J = Jylland
 • L = Lolland-Falster
 • S= Sjælland

De tre cifre er stenens løbenummer inden for den pågældende type og landsdel.

Hvis stenen findes i Ejvind Draibys bog ”Gamle danske milepæle”, er Draibys nummer anvendt.

Hvis stenen er registreret efter færdiggørelsen af Draibys bog, har Milestensgruppen tildelt et nummer fra 401 og opefter.