Databasen Sten Langs Vore veje

Beskrivelse af databasen

Databasen indeholder pr. januar 2018 beskrivelser og billeder af mere end 800 danske milesten. Den er forberedt til at kunne udvides med andre typer af sten langs vore veje.

Den webbaserede version af databasen er under opbygning. Den indeholder foreløbig et antal milesten i Midt-, Syd- og Sønderjylland, men vil løbende blive udbygget til at omfatte alle registrerede milesten i hele Danmark samt de tidligere danske hertugdømmer i Slesvig-Holsten.

 

Søgning i databasen

Man kan søge i databasen på to måder:

 1. Man kan gå ind på siden Milesten pr. kommune. Her findes en oversigt over milesten i hver enkelt af landets kommuner. Se yderligere vejledning på siden.
 2. Man kan gå ind på kortet over danske milesten. Se yderligere vejledning nedenfor.

 

Beskrivelse af kortet over danske milesten

Kortet er opbygget på grundlag af Google Maps. Læs evt. mere om, hvordan man bruger Google Maps i Hjælp til Maps.

Kortet åbner som et vejkort. Man kan skifte til et vejkort med terrænvisning eller et satellitkort ved at vælge en af knapperne i øverste venstre hjørne af kortet.

Man kan skifte til Street View ved at trække den lille gule mand i nederste højre hjørne af kortet til det sted, man ønsker at se. NB: Street View er ikke tilgængelig overalt. Se mere på Brug Street View. Man kommer ud af Street View igen ved at klikke på pilen i øverste venstre hjørne af billedet.

Hver milesten i databasen er markeret på kortet med et ikon og et felt med stenens navn jf. ovenfor. Feltet kan skjules ved at klikke på X og fremkaldes igen ved at føre musemarkøren hen over ikonet uden at klikke på det.

Hvis flere ikoner overlapper hinanden på kortet, bliver der i stedet vist et klyngesymbol: En blå cirkel med et tal, der angiver, hvor mange milesten, der findes i klyngen. Hvis man klikker på klyngesymbolet, zoomes der automatisk ind, så man kan se ikonet for hver enkelt sten.

Et mindre antal sten på “kommunelisten” er ikke med på kortet. Det skyldes, at deres placering endnu ikke er blevet omsat til en tilstrækkeligt præcis GPS-koordinat. De vil blive tilføjet i takt med, at det sker.

 

Vejledning i søgning på kortet

 1. Gå til Kort over danske milesten (åbner i et nyt vindue).
 2. Træk i kortet og zoom ind på det område, du er interesseret i.
 3. Klik på et ikon for at åbne en side med et datablad for den pågældende sten.
 4. Databladet indeholder detaljerede oplysninger om stenen samt et link til stenens side i Kulturstyrelsens database “Fund og fortidsminder” (hvis stenen findes her).
 5. Databladet indeholder desuden et antal fotos af stenen.

NB: Der kan gå op til ca. 20 sekunder, før kortet og alle ikoner er hentet.

 

Vejledning i udskrift fra databasen

Det er muligt at udskrive både datablade og kortudsnit.

Den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde afhænger af, om man anvender en PC eller en tablet, samt af enhedens styresystem og browser.

Følgende fremgangsmåder virker på en PC med Windows 10:

Udskrift af datablad
 1. Åbn siden med det ønskede datablad.
 2. Højreklik på siden eller vælg “Vis udskrift”.
 3. Vælg skala = 50%
 4. Tilpas evt. bredden af margenerne.
 5. Databladet incl. miniaturebillederne skulle nu fylde ét A4-ark.
 6. Udskriv siden.
Udskrift af kortudsnit
 1. Zoom ind og træk kortet, så det ønskede kortudsnit vises på siden.
 2. Højreklik på siden uden for kortbilledet eller vælg “Vis udskrift”.
 3. Vælg en passende skalering og tilpas evt. bredden af margenerne, så siden vises som ønsket.
 4. Udskriv siden.

NB: Hvis man ønsker at få stenenes navne med på udskriften, skal felterne med navnene være synlige på kortet, når man udskriver. Navnet vises over ikonet, men uden den hvide udfyldning.

Hvis felterne er skjult, når man udskriver, vises kun ikonerne på udskriften.

 

Om databladene

Oplysningerne om stenene og deres tilstand er, som de forefandtes på tidspunktet for den seneste opdatering. Der kan være sket ændringer siden.

GPS-koordinaterne er i et format, som direkte kan kopieres til Google Maps og Google Earth. Nøjagtigheden er 10-20 m, dvs. en sten bør kunne findes inden for denne afstand af koordinaten. Den kan evt. være helt eller delvis skjult af bevoksning.

 

Milestenstyper

Milesten kan have vidt forskelligt udseende, afhængigt af tidspunktet for deres opstilling, om de står ved en mere eller mindre betydende vej, om det er hel- halv- eller kvartmilesten – og hvilken landsdel de står i.

Ejvind Draiby har i “Gamle Danske Milepæle” foretaget en typeinddeling.

I databasen “Sten Langs Vore Veje” er stenene opdelt i 7 hovedtyper, som er nærmere beskrevet på siden Milestenstyper sammen med billeder af karakteristiske eksempler af hver type. Det er de samme milestenstyper, som fremgår af databladene.

 

Nummerering af stenene i SLVV

Hver sten har et navn, som består af to bogstaver efterfulgt af tre cifre.

Det første bogstav angiver stentypen:

 • U = milesten
 • V = kilometersten
 • X = vejvisersten
 • Y = skel- og grænsesten
 • Z = vejvedligeholdelsessten
 • Ø = øvrige sten

Databasen indeholder p.t. kun milesten, men er forberedt til at kunne udvides til også at omfatte de øvrige nævnte stentyper. De vil da blive vist på særskilte kort.

Det andet bogstav angiver landsdelen:

 • B = Bornholm
 • F = Fyn
 • H = Hertugdømmerne
 • J = Jylland
 • L = Lolland-Falster
 • S= Sjælland

De tre cifre er stenens løbenummer inden for den pågældende type og landsdel.

Hvis stenen findes i Ejvind Draibys bog ”Gamle danske milepæle”, er Draibys nummer anvendt.

Hvis stenen er registreret efter færdiggørelsen af Draibys bog, har Milestensgruppen tildelt et nummer fra 401 og opefter.