Databasen Sten Langs Vore veje

Beskrivelse af databasen

Databasen indeholder pr. november 2018 beskrivelser og billeder af ca. 825 danske milesten. Den er forberedt til at kunne udvides med andre typer af sten langs vore veje.

Den webbaserede version af databasen er under opbygning. Den indeholder foreløbig ca. 360 milesten i Jylland, på Fyn, Sjælland og Bornholm, men vil løbende blive udbygget til at omfatte alle de milesten, som selskabets milestensgruppe har registreret i Danmark og de tidligere danske hertugdømmer i Slesvig-Holsten.

Søgning i databasen

Man kan søge i databasen på to måder:

 1. Man kan søge på siden Milesten pr. kommune. Her findes en oversigt over milesten i hver enkelt af landets kommuner. Se vejledningen på siden.
 2. Man kan søge på kortet over danske milesten. Se vejledningen herunder.

Beskrivelse af kortet over danske milesten

Kortet har Google Maps vejkort som basiskort. Læs evt. mere om, hvordan man bruger Google Maps i Hjælp til Maps. Alle ca. 825 sten i Jylland, på Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm samt 67 sten i Slesvig-Holsten er indlagt på kortet.

Sådan anvendes kortet

 1. Zoom ind på det ønskede område af kortet.
 2. Klik på markøren for den valgte sten.
 3. Der kommer en lys cirkel omkring den valgte markør, og i venstre side af kortet vises stenens navn og mileangivelse. For ca. 360 sten er der desuden et link til en detaljeret beskrivelse og fotos af stenen. Beskrivelserne af de resterende sten er under udarbejdelse og vil blive tilføjet løbende.
 4. Hvis man klikker på “højresvingspilen” i den røde bjælke over stenens navn, åbnes et kort i et nyt vindue, hvor der er zoomet ind på den valgte sten og dens nærmeste omgivelser. På dette kort kan man zoome yderligere, vælge satellitvisning og se stenen i Google Street View.

NB1: Det er ikke muligt at vise en klyngesignatur, når flere sten står tæt sammen. I stedet må man zoome ind, indtil markørerne ikke længere overlapper hinanden.

NB2: Street View er ikke tilgængelig overalt. Se mere på Brug Street View.

NB3: “Højresvingspilen” er egentlig beregnet på ruteplanlægning. Den adresse, som vises ved stenen, er derfor den nærmeste registrerede postadresse og ikke nødvendigvis stenens egen “adresse”.

Andre visningsmuligheder

 1. Klik på den lille pil i venstre side af den grå bjælke over kortbilledet. Der åbnes et hvidt felt i venstre side af kortet.
 2.  Ved hjælp af ”tjekmærkerne” ud for landsdelene kan man vælge eller fravælge visning af markørerne i den pågældende landsdel.
 3. Ved at klikke på den grå pil ud for ”Alle elementer” kan man få vist eller skjult en fortegnelse (i nummerorden) over alle sten i den pågældende landsdel.
 4. Ved at klikke på en sten på listen vises de samme oplysninger som under pkt. 3 ovenfor.

Udskrift fra databasen

Det er muligt at udskrive både beskrivelser og kortudsnit. Den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde afhænger af, om man anvender en PC eller en tablet, samt af enhedens styresystem og browser. Følgende fremgangsmåder virker på en PC med Windows 10 til 11 og Edge eller Internet Explorer browser:

Udskrivning af beskrivelser og fotos af milesten
 1. Højreklik på siden og vælg Udskriv.
 2. Juster evt. udskrivningsindstillingerne vha. udskrivningsfunktionen på egen PC eller tablet. Det kan være nødvendigt at skalere udskriften til ca. 70 % for at få beskrivelsen med i fuld bredde.
 3. Udskriv siden.
Udskrivning af kortudsnit
 1. Zoom ind på kortet, indtil det ønskede kortudsnit vises.
 2. Højreklik på siden uden for kortbilledet og vælg Udskriv.
 3. Juster evt. udskrivningsindstillingerne vha. udskrivningsfunktionen på egen PC eller tablet. Det anbefales at vælge smalle margener. Vælg mellem stående og liggende papirretning og skaler, indtil hele det ønskede kortudsnit vises. Udskriften kan fylde flere sider. Vælg den/de ønskede side/sider.
 4. Udskriv kortet.

Om beskrivelserne af milestenene

Oplysningerne om stenene, deres tilstand og omgivelser er, som de forefandtes på tidspunktet for den seneste opdatering. Der kan være sket ændringer siden.

GPS-koordinaterne er i et format, som direkte kan kopieres til Google Maps og Google Earth. Nøjagtigheden er 10-20 m, dvs. en sten bør kunne findes inden for denne afstand af koordinaten. Den kan muligvis være helt eller delvis skjult af bevoksning.

Nummerering af stenene i SLVV

Hver sten har et navn, som består af to bogstaver efterfulgt af tre cifre.

Det første bogstav angiver stentypen:

 • U = milesten
 • V = kilometersten
 • X = vejvisersten
 • Y = skel- og grænsesten
 • Z = vejvedligeholdelsessten
 • Ø = øvrige sten

Databasen indeholder p.t. kun milesten, men er forberedt til at kunne udvides til også at omfatte de øvrige nævnte stentyper. De vil da blive vist på særskilte kort.

Det andet bogstav angiver landsdelen:

 • B = Bornholm
 • F = Fyn
 • H = Hertugdømmerne
 • J = Jylland
 • L = Lolland-Falster
 • S= Sjælland

De tre cifre er stenens løbenummer inden for den pågældende type og landsdel. Hvis stenen findes i Ejvind Draibys bog ”Gamle danske milepæle”, er Draibys nummer anvendt. Hvis stenen er registreret efter færdiggørelsen af Draibys bog, har Milestensgruppen tildelt et nummer fra 401 og opefter.