Kilometersten – billedgalleri

Print Friendly, PDF & Email

Københavns nulpunktsten

Jensen-Klints nulpunktssten blev opstillet 1920-25 ved de steder, hvor portene til det gamle København var beliggende. Se kortskitser i “Ingeniøren” nr. 52/1925. Læs mere om Københavns nulpunktsten på kommunens hjemmeside Monumenter og kunst i byen.

Nulpunktsten i andre byer

Jensen-Klints nulpunktsten står på torvet i flere sjællandske byer. Her er vist stenen på Axeltorv i Helsingør.

Nulpunktstenen i Aalborg er meget monumental. Den er tegnet af Hack Kampmann og udformet som en obelisk – tydeligt inspireret af de gamle marmormilesten fra 1700-tallet. Læs mere om stenen i Historisk Atlas.

Nulpunktstenene i andre jyske byer er mere beskedne – oftest blot en 0-sten nedfældet i torvets brolægning.

Nulpunktsten på pilgrimsruter

0-kilometerstenen er normalt placeret ved en vejs begyndelsespunkt. Men på pilgrimsruter er det omvendt. Her findes 0-km stenen ved målet for vandringen, og på hele ruten “tælles ned” til afslutningen på pilgrimsfærden. De fleste slutter vandringen på Caminoen ved katedralen i Santiago de Compostela – men mange fortsætter de sidste ca. 90 km til Cabo Finisterre, hvor 0-km stenen står. På Pilegrimsleden – St. Olavs Vegene til Trondheim står 0-km stenen foran Nidarosdomen.

Milesten anvendt som kilometersten

UJ296 – UJ299 er eksempler fra det gamle Thisted Amt. UJ460 og UJ 465 er fra Aarhus.

UF044 og UF046 er fra hovedlandevejen mellem Odense og Middelfart (rute 161). De blev restaureret og flyttet tilbage til deres oprindelige placering som milesten i 1986-88. De blev ved den lejlighed vendt med miletallet mod vejen og kilometerafstanden på bagsiden.

UF519 – UF521 er fra Fyn (Middelfart Kommune). Her er km-afstanden indhugget oven i det gamle miletal – man kan dog stadig se den oprindelige krone øverst på stenen.

Jensen-Klints kilometersten

Hans Larsen-Holst har taget denne serie billeder af kilometersten langs Lindenborgvej – Landevejen Roskilde-Holbæk (rute 155). Den illustrerer fint de forskellige typer sten. Bemærk, at stenene fra 34 til 37 km har km-angivelse på to sider. De er opstillet med kanten mod kørebanen, således at de kan aflæses fra begge sider og på større afstand. Bemærk også, at autoværnet dækker to af stenene, men er afbrudt ved den mere monumentale 50 km-sten. 60 km-stenen står ud for Roskildevej 91 i Holbæk.

Jensen-Klints 100-km sten var større og mere monumentale. De var udsmykket med rigsvåbnets løver og hjerter. Her er vist 100 km-stenene på rute 23 øst for Kalundborg og rute 150 øst for Korsør.

Kilometersten fra Vendsyssel

Et ægtepar fra Vendsyssel, Vivi Dybdahl og Jørgen Clausager, har taget denne serie billeder af kilometersten langs landevejen Hjørring – Tårs – Østervrå – Hørby – Syvsten (rute 553). Som det ses, er stenene i meget forskellig stand. 0-kilometerstenen i Hjørring findes nu i Vendsyssel Historiske Museums have (se ovenfor).

Loppesten

Andre typer kilometersten

Kantpæle med kilometrering