UJ226

Print Friendly, PDF & Email

Sten Langs Vore veje

Navn UJ226
Art Milesten
Landsdel Jylland
Kommune Vejle
Rutenummer  
Strækning Landevejen Vejle – Herning (Vejlevej)
Stationering 30.000
Adresse  
Matrikelnummer  
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) 55.87561441, 9.23236732
Fredningsnummer  –
Link til “Fund og fortidsminder” http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/220304/
Milestenstype Keglestub med kehl på keglen
Vigtigste mål (cm) Endnu ikke opmålt 
Tekst, forside FR 8     30 km
Tekst, øvrige sider  
Materiale Granit
Farve  
Tilstand  
Omgivelser  
Stenens historie Stenen er opr. en milesten med Fr. 7’s (1848-63) monogram. Ved milesystemets afskaffelse (1907-12) er stenen ændret til en km-sten med Fr. 8’s monogram og flyttet til sin nuv. placering. Stenen er restaureret af stenhuggerfirmaet Sandau i Svendborg i 2001.
Anbefalinger Busken umiddelbart bag stenen bør fjernes, så stenen bliver mere synlig. Græsset bør slås jævnligt.
Registreret af (navn, dato) Viggo Launbjerg, 01-03-2011
Senest opdateret af (navn, dato)

GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.

Fotos (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):

Foto: Vejle Amt (ca. 2006)