US039

Print Friendly, PDF & Email

Sten Langs Vore veje

Navn US039
Art Milesten
Landsdel Sjælland
Kommune Slagelse
Rutenummer 150
Strækning Slagelse – Korsør
Stationering Ca. 92.600
Adresse Korsørvej, 4200 Slagelse, ca. 20 m NØ for udmundingen af Gårdagervej.
Matrikelnummer  
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) 55.38664500, 11.31810600
Fredningsnummer 362225
Link til “Fund og fortidsminder” http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/215944/
Milestenstype Stele
Vigtigste mål (cm) Højde: 98. Tværsnit fo.: 24,5 x 23, fn.: 34 x 38.
Tekst, forside C  VII    12  1/4  M
Tekst, øvrige sider  
Materiale Granit
Farve Lys rødbrun
Tilstand God. 
Omgivelser Stenen står på en ca. 50 cm høj græsbevokset forhøjning på vejens N-side, ca. 6,4 m fra vejkanten. Den er omgivet af en trefløjet hæk, som i 2007 var vildtvoksende, men som senere er blevet klippet ned (se foto fra Google Streetview, juni 2018, nedenfor). Der er et par huller i hækken.
Stenens historie Stenen er rejst i perioden 1770 – 1790.
Anbefalinger Stenen bør afrenses og opmales. Der bør plantes nogle hækplanter, så hækken bliver sammenhængende. Hækken bør klippes, og græsset slås jævnligt.
Registreret af (navn, dato) Viggo Launbjerg, 20-10-2007
Senest opdateret af (navn, dato) Per Winther, 19-07-2019

GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.

Fotos (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):

Foto: Viggo Launbjerg (2007)
Foto: Viggo Launbjerg (2007)
Foto: Google Streetview (2018)