US040

Sten Langs Vore veje

Navn US040
Art Milesten
Landsdel Sjælland
Kommune Slagelse
Rutenummer 150
Strækning Slagelse – Korsør
Stationering 94.475
Adresse Korsørvej, 4241 Vemmelev, ca. 60 m NØ for Vårby Å/Vårby Bro
Matrikelnummer  
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) 55.37618300, 11.29470000
Fredningsnummer
Link til “Fund og fortidsminder” http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/215953/
Milestenstype Keglestub med kehl på keglen.
Vigtigste mål (cm)

Højde: Top: 8,5, keglestub: 87, kehl: 8, granitsokkel: 24, marmorsokkel: 32, i alt: 159,5.

Keglestub diameter fo.: 31, fn.: 46,5. Granitsokkel tværsnit: 62,5 x 62,5. Marmorsokkel tværsnit: 83 x 83.

Tekst, forside C R  VII    12 ½
Tekst, øvrige sider  
Materiale Granit/marmor
Farve Grå/lysegrå
Tilstand Rimeligt god. 
Omgivelser Stenen står på et bevokset areal bag et autoværn, ca. 7,4 m fra vejkanten i vejens NV-side. Den står oven på en marmorsokkel. Omgivelserne er uplejede, og stenen er delvis skjult af højt græs og ukrudt (Google Maps Street View, juni 2018). 
Stenens historie Stenen er rejst i perioden 1846-48 som erstatning for den oprindelige obelisk af norsk marmor fra slutningen af 1700-tallet. Marmorsoklen er bevaret, og iht. kongelig resolution af 1842 er den nye sten forsynet med “samme kongelige navneciffer, som var anbragt på den gamle milestøtte”.
Anbefalinger Stenen bør afrenses og opmales. Ukrudtet bør fjernes, og græsset bør slås jævnligt. Stenen burde flyttes nærmere vejen og hæves, så den bliver synlig for forbipasserende.
Registreret af (navn, dato) Viggo Launbjerg, 20-10-2007
Senest opdateret af (navn, dato) Per Winther, 13-07-2019

GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.

Fotos (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):

Foto: Viggo Launbjerg (2007)

Foto: Viggo Launbjerg (2007)