US423

image_print

Sten Langs Vore veje

Navn US423
Art Milesten
Landsdel Sjælland
Kommune Lejre
Rutenummer 155 
Strækning Roskilde – Holbæk
Stationering
Adresse Gevninge Bygade 1, Gevninge, 4000 Roskilde
Matrikelnummer  
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) 55.640903, 11.961097
Fredningsnummer 3226107
Link til “Fund og fortidsminder” http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/200926/
Milestenstype Stele med flad top
Vigtigste mål (cm) Højde: 97. Tværsnit fo.: 30 x 30, fn.: 35 x 30.
Tekst, forside C VII    5 1/4  M
Tekst, øvrige sider  
Materiale Granit
Farve Rødbrunlig
Tilstand Rimeligt god
Omgivelser Stenen står ved Gevninge Forsamlingshus, hvor Gevninge Bygade munder ud i Lindenborgvej.
Stenens historie Stenen har formodentlig oprindeligt stået ved hovedlandevejen Roskilde-Holbæk eller Roskilde-Ringsted. Den har i en periode været anvendt som sokkel for et solur ved den tidligere Roskilde Højskole. Derfra blev den i 2011 midlertidigt udlånt til Danmarks Vej- og Bromuseum. Da dette museum lukkede, blev den overdraget til Danmarks Tekniske Museum. Stenen er i november 2021 genopstillet på sin nuværende plads i et samarbejde mellem Lejre Kommune, Gevninge Bylaug og Dansk Vejhistorisk Selskab.
Anbefalinger Stenen bør afrenses og opmales. Dette er planlagt udført i 2022. Plankeværket om stenen bør males eller erstattes af en hæk.
Registreret af (navn, dato) Viggo Launbjerg, 04-08-2009
Senest opdateret af (navn, dato) Per Winther, 15-01-2022

GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.

Fotos: Klik på et billede for at se det i fuld størrelse.

Foto: Viggo Launbjerg (2009)

Foto: Viggo Launbjerg (2009)

Foto: Gevninge Bylaug (2022)