US424

Print Friendly, PDF & Email

Sten Langs Vore veje

Navn US424
Art Milesten
Landsdel Sjælland
Kommune Roskilde
Rutenummer
Strækning
Stationering
Adresse Strandgade 4, 4000 Roskilde
Matrikelnummer  
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) 55.65052800, 12.07586600 (bør kontrolleres)
Fredningsnummer
Link til “Fund og fortidsminder” http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/216975/
Milestenstype Stele med flad top
Vigtigste mål (cm) Højde: 82. Tværsnit fo.: 31 x 20, fn.: 40 x 42.
Tekst, forside C VII    5 1/4  M
Tekst, øvrige sider  
Materiale Granit
Farve Lys rødbrun
Tilstand Rimeligt god, dog er der et skår i forreste højre kant ud for C VII.
Omgivelser Stenen står i haven på adressen Strandgade 4, Roskilde.
Stenens historie Stenen har formodentlig oprindeligt stået ved hovedlandevejen Roskilde-Holbæk eller Roskilde-Ringsted. Den har derefter stået i haven på adressen Frederiksborgvej 195, Roskilde, hvorfra den senere er flyttet til den nuværende adresse. Efter ejerens oplysninger ligger der muligvis endnu en milesten under græsplænen på Frederiksborgvej 195.
Anbefalinger Stenen bør afrenses, opmales og søges genopstillet på en af de mulige oprindelige placeringer.
Registreret af (navn, dato) Viggo Launbjerg, 04-08-2009
Senest opdateret af (navn, dato) Per Winther, 11-09-2018

GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.

Fotos (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):

Foto: Viggo Launbjerg (2009)
Foto: Viggo Launbjerg (2009)