US461

Sten Langs Vore Veje

Navn US461
Art Milesten
Landsdel Sjælland
Kommune København
Rutenummer  
Strækning  
Stationering  
Adresse Tietgensgade 33, 1704 København V 
Matrikelnummer  
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) 55.67174700, 12.56882200
Fredningsnummer
Link til “Fund og fortidsminder”
Milestenstype Obelisk med 4-sidet pyramide på toppen. Kun stenens øverste del er synlig. Det er uvist, hvor meget af stenen, der er bevaret.
Vigtigste mål (cm)

Højde: Top: 19, skaft: 65,5, i alt 84,5.

Tværsnit: Skaft fo.: 31×32, fn.: 41×41.

Tekst, forside F R   VI  
Tekst, øvrige sider  
Materiale Bornholmsk granit
Farve Gråsort
Tilstand God
Omgivelser Stenen står i venstre side af indkørslen til det tidligere Vestre Elektricitetsværk, nu elnetselskabet Radius. 
Stenens historie Stenen er sandsynligvis fremstillet omkring 1830 som en prøve på de milesten, som skulle erstatte de hidtidige hel- og halvmilesten udformet som obelisker af norsk marmor, der blev rejst langs hovedlandevejene på Sjælland fra 1778. Mange af disse var kraftigt forvitrede allerede i begyndelsen af 1800-årene. Der findes tilsvarende prøveeksemplarer af små obelisker fremstillet af faxekalk og bornholmsk sandsten. Det blev imidlertid besluttet i 1842 at de nye hel- og halvmilesten skulle udformes som keglestubbe af granit.
Anbefalinger Stenen bør graves op og undersøges nærmere (opmåling og registrering af den evt. resterende del af inskriptionen). Den bør afrenses, opmales og flyttes til et sted, hvor den er mere synlig.
Registreret af (navn, dato) Viggo Launbjerg, 10-11-2015
Senest opdateret af (navn, dato) Per Winther, 11-10-2019

GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.

Fotos (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):

Foto: Viggo Launbjerg (2015)
Foto: Viggo Launbjerg (2015)