US465

Sten Langs Vore Veje 

Navn US465
Art Milesten
Landsdel Sjælland
Kommune Allerød
Rutenummer
Strækning Stumpedyssevej gennem Tokkekøb Hegn
Stationering
Adresse
Matrikelnummer  
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) 55.886678, 12.383819
Fredningsnummer 282987
Link til “Fund og fortidsminder” https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/240907
Milestenstype Stele.
Vigtigste mål (cm)

Højde: 60. Tværsnit: fn.: ca. 27×33, fo.: 25×26. Stenen er groft tilhugget og har en flad, ujævn overside.

Tekst, forside Fb.  1 M  
Tekst, bagside
Materiale Granit
Farve Sortgrå med røde nister
Tilstand God.
Omgivelser Stenen står i den nordlige side af vejen, under vejens niveau, ca. 3,6 m fra kanten af kørebanen. Den kan være skjult af bevoksning.
Stenens historie Milestenen er markeret på både høje og lave målebordsblade som 1 mil fra Hørsholm. Den er fundet af Kurt Christensen i 2021 og afrenset og rettet op af Dansk Vejhistorisk Selskab i 2021.
Anbefalinger Stenens nærmeste omgivelser bør holdes fri for bevoksning. Teksten bør opmales med sort.
Registreret af (navn, dato) Per Winther, 22-01-2022
Senest opdateret af (navn, dato)

GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.

Fotos (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):

Foto: Kurt Christensen (2021)
Foto: Per Winther (2021)
Foto: Per Winther (2021)