Danske milesten – billedgalleri

image_print

På denne side er samlet et udvalg af de mange fotos, der indgår i databasen “Sten Langs Vore Veje”.

Det er tilstræbt at vise karakteristiske stentyper fra forskellige opstillingsperioder.

Numrene er = stenenes navne i SLVV.

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse og som slideshow.

Milesten af Ole Rømer-typen

De første egentlige milesten blev opstillet på Sjælland under Christian V i 1690’erne. Her er vist to helmilesten, som har stået på landevejen København – Hillerød (Frederiksborg Slot) samt tre kvartmilesten fra forskellige landeveje på Sjælland.

Stenene herunder står langs den gamle landevej gennem Klosterhede Plantage, Lemvig Kommune. De er opstillet i perioden 1786-90.

100-favnesten

Stenene står langs landevejen mellem Svendborg og Ørbæk. UF477 er 1-milestenen (1 mil fra Svendborg). De følgende sten er 100-favnesten (1 = 100 favne, 2 = 200 favne osv.). Alle 39 100-favnesten mellem 1- og 2-milestenen på denne vejstrækning er bevaret, men ikke alle var i lige god stand, da billederne blev taget i 2007-09.

Milesten med Frederik V’s monogram (1746-66)

Billedhuggeren Johannes Wiedewelt (1731-1802), som bl.a. er kendt for statuerne i Fredensborg Slotshave, udarbejdede omkring 1764 et forslag til milesten med Frederik V’s monogram. Forslaget kom ikke til udførelse, men Wiedewelts tegninger kan ses på Danmarks Kunstbiblioteks side med arkitekturtegninger: Milesten

De viste sten står langs hovedvejen København – Roskilde (Roskildevej) (rute 156). Selv om de bærer Frederik V’s navnetræk, er de først opstillet i 1840’erne, i Christian VIII’s regeringstid. På det tidspunkt var de fleste af de oprindelige marmormilesten så forvitrede, at man udskiftede dem med milesten af granit – men bevarede det oprindelige kongelige navnetræk. Flere steder er det oprindelige marmorfundament dog bevaret. Hel- og halvmilestenene er af typen keglestub med kehl på keglen. Kvartmilestenene er af steletypen.

Marmormilesten

Stenene er af obelisktypen med Frederik V’s (1746-66) eller Christian VII’s (1766-1808) monogram. De står forskellige steder langs hovedlandeveje på Sjælland.

Læs historien om US011, US012 og US013 på siden Restaurering af 3 marmormilesten fra Roskilde og historien om US070 på siden Marmormilestenen på Kongevejen.

Milesten med Christian VII’s monogram (1766-1808)

Stenene står langs hovedlandevejen Slagelse – Korsør (rute 150) fra 12-mile til 13-milestenen. Afstandene er regnet fra København. De er af granit og typiske eksempler på udførelsen af hel-, halv- og kvartmilesten.

Milesten med Frederik VI’s monogram (1808-39)

Milesten med Christian VIII’s monogram (1839-48)

Sten fra de fynske og sjællandske hovedlandeveje.

Milesten med Frederik VII’s monogram (1848-63)

Stenene står langs landevejen Nyborg – Bøjden (rute 8). De er af typen keglestub med kehl på sokkel og hugget i granit.

Milesten med Christian IX’s monogram (1863-1906)

UF401- UF403 står langs landevejen Svendborg – Nyborg (rute 163). De er af steletypen og hugget i granit. UF409 og UF 410 står langs landevejen Svendborg – Faaborg (rute 44). De er udformet som en pyramidestub.

Sønderjyske milesten

Sten fra forskellige sønderjyske hoved- og landeveje.

Bornholmske milesten (ca. 1861)

Stenene står langs landevejen Rønne – Nexø (rute 38). De er alle af granit af typen stele med sokkel.