Arvestykker kommer til ære og værdighed

image_print

  I efteråret 2014 kontaktede en kvinde fra Århusområdet  Dansk Vejhistorisk Selskab  og fortalte, at hun havde to milesten, som hun havde arvet efter sin morfar, og som hun nu gerne ville af med, da hun skulle flytte og nødigt ville have besværet med at flytte dem igen. Kvinden sendte herefter billeder af de to milesten.

Milestenene mm. Foto: Giveren

Den flækkede milesten. Foto: Giveren

Den fynske 3½ milesten. Foto: Giveren

Milestensgruppen kunne straks se, at den ene milesten – med Chr. VIII’s initialer og 3½ (mil) – i sin tid havde stået i Odenses østlige byområde på den gamle hovedvej 1 over Fyn, Nyborg – Odense – Middelfart.  Den anden milesten, som for øvrigt på et tidspunkt var flækket i to dele, havde påskriften 4 1/4 M påmalet, men hugningen viste 4 3/4 M. Stenen var ret beskeden i størrelse.

Kvartmilestenen i Solbjerg. Foto: Viggo Launbjerg

Man kender tre kvartmilesten med samme typografi (udformning af bogstaver og tal), nemlig en 2 3/4 milesten, som står foran en villa i Solbjerg lidt uden for Århus, en 1 1/4 milesten, som står på rute 185, Horsens – Nr. Snede samt et gammelt foto – taget af  Ejvind Draiby – af en 3 3/4 milesten fra samme rute. På landets vigtigste veje, hovedlandevejene, blev udformningen af milestenene bestemt centralt, mens det var de enkelte amter, der bestemte  udformningen af milesten på de mindre vigtige landeveje. Herudfra må man formode, at denne type milesten alle har stået i det gamle Skanderborg amt. Den eneste landevej i Skanderborg amt, som i 1800-tallet var mere end 4 mil lang, var den nuværende rute 52, Horsens-Silkeborg, og logisk set må det derfor være på denne landevej, denne 4 3/4 milesten har stået! Men hvor på denne vej har stenen så stået? Kort- og matrikelstyrelsen har på nettet lagt gamle målebordsblade, kort, som har placering af hel- og halvmilesten, således at man samtidigt kan se (og udskrive) samme kortudsnit som det ser ud i dag. Man kan derfor stedfæste hel- og halvmilestenene i den nuværende kilometrering med ret stor nøjagtighed. 4 3/4 milestenen er derfor opstillet midt imellem 4½ og 5 milestenene på målebordsbladene. Dette giver skønsmæssigt en usikkerhed på plus/minus 15-20 m. Stenen er blevet opstillet ved km 35,656 og dermed tæt på erhvervsområdet  i Knudlund nord for Salten. Silkeborg kommune har gennem hele forløbet været meget interesserede i milestenen og har først hentet stenen , dernæst fået stenen restaureret hos en stenhugger og har endelig sørget for stenens genopstilling, som fandt sted i foråret 2016.

Milestenen på plads. Foto: Erling Buhl

Milestenens omgivelser i dag. Foto: Erling Buhl

 

 

Flot opmaling. Foto:Viggo Launbjerg

3½ milestenen fra Fyn var Odense kommune – ved Odense Bys Museer – meget interesserede i at få genopstillet. Efter afhentning sørgede man selv for restaurering (afrensning og opmaling) i henhold til milestensgruppens “vejledning”: “Pleje af historiske vejsten” og med Slots- og Kulturstyrelsens velsignelse, hvilket også omfattede den jyske milesten. Opmalingen blev udført af en maler fra “Den fynske landsby” på fornemste vis og med sort linoliemaling.

Smuk indbydelse. Foto: Viggo Launbjerg

 

 

I 1986-88 gennemførte Fyns amt en restaurering af de fleste af de milesten, der stod på deres gamle plads, men med forgyldt krone og kgl. initialer og mileangivelsen med rødbrun linoliemaling, hvilket er meget fornemt, men næppe historisk korrekt. I hvert fald er der sorte malingsrester på denne og to andre – ikke restaurerede – milesten fra hovedvej 1 over Fyn, hvilket var udslagsgivende for at anbefale sort linoliemaling. Det lykkedes heldigvis at få kommunens vejvæsen til at medvirke til genopstillingen, som blev fejret med en lille sammenkomst for de implicerede parter, såvel fra kommunen som den glade giver samt DVS. En smuk indbydelse fortalte, at det var fredag d. 9. september 2016 kl. 13.00 der var “Milestensfejring”.   Under fejringen fortalte museumsinspektør Ellen Warring om Chr. VIII, som før sin regeringstid (1839-48) var guvernør over Fyn og boede på Odense Slot. Derefter fortalte undertegnede lidt om udbygningen af hovedvej 1 over Fyn og opstillingen af milesten.

Den glade giver. Foto: Viggo Launbjerg

Om Chr. VIII og Fyn. Foto: Viggo Launbjerg

Om hovedvej 1. Foto: Odense Bys Museer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter kilometersystemets indførelse i 1907 foreslog brygger Carl Jacobsen, at man genbrugte milestenene, f.eks. som 10 km sten ved at vende stenene 180 grader og så indhugge kilometerantallet på den anden side, Således blev 6 helmilesten på hovedvej 1 genbrugt og fik 10, 20, 30 eller 40 km fra Odense indhugget. I forbindelse med restaureringen af milestenene på Fyn i 1986-88 blev disse sten flyttet tilbage til deres oprindelige plads. Billedet viser bagsiden af 5 milestenen, som står i Blommenslyst vest for Odense.

 

 

Milestensgruppen d. 28.02.2017 Viggo Launbjerg