Milestenene ved Trollesminde

image_print

Stenene

 

Stenene før restaurering. Foto: Jacob Launbjerg

 Da Frederiksborg amt i 2007 blev nedlagt i forbindelse med Kommunalreformens gennemførelse, overtog Hillerød Kommune amtets materielplads, Solrødgård, i Nr. Herlev syd for Hillerød. Her stod 4 milesten og nogle kilometersten.

Milestensgruppen havde fået oplysninger om milestenene fra amtet lige før det blev nedlagt og kunne ud fra udseende og årstal let finde ud af, hvor stenene oprindeligt havde haft deres plads. Der var en helmilesten, to halvmilesten og en kvartmilesten.

Milestensgruppen har i flere omgange været i kontakt med de tre kommuner, hvori milestenene oprindeligt var opstillet og fik i 2010 Hillerød Kommunes Miljø- og Teknikudvalgs godkendelse af, at milestenene kunne genopstilles på deres oprindelige pladser – dog uden udgift for kommunen.

Det lykkedes dog ikke på daværende tidspunkt at få de relevante kommuner til at medvirke til en genopstilling.

I 2008 kunne Hillerød Kommunes forvaltninger flytte sammen i et nyt rådhus, Trollesminde, i den sydlige del af byen. Trollesminde var en gammel avlsgård, senere forsøgsgård, opkaldt efter den berømte admiral og søhelt Herluf Trolle. Nogle af gårdens bygninger er stadig bevaret.

I begyndelsen af 2015 flyttede man mile- og kilometersten fra Solrødgård til Trollesminde, idet den tidligere materielplads skulle benyttes til andre formål, og man fandt at de gamle vejsten kunne opstilles og fortælle deres historie i parkområdet ved det nye rådhus.

 

Milhøj

I mellemtiden var der sket det, at Frederikssund Kommune i tilknytning til et beskæftigelsesprojekt gerne ville overtage en af milestenene, en 2 milesten, der oprindelig stod på Roskildevej i Slangerup.

Med bistand fra Milestensgruppen blev stenen afhentet og derefter restaureret og genopstillet udfor ejendommen, Roskildevej 6, med navnet “Milhøj”, og genopstillingen blev fejret ved at borgmesteren afslørede milestenen ved en lille højtidelighed d. 16. juni 2015.

 

Genopstilling i Slangerup. Foto: Viggo Launbjerg

Formanden for Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen, Jens Lindgren, og borgmester John Schmidt Andersen. Foto: Viggo Launbjerg

Milhøj ved juletid. Foto: Viggo Launbjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette var  til stor glæde for grundejeren, der i en årrække havde udsmykket huset til jul med dekorationer af såvel en milesten som en “milhøj”.

Begivenheden gav også anledning til omtale på Frederikssund Kommunes hjemmeside: Tomilestenen er vendt hjem og i Lokalavisen Frederikssund: Tomilestenen er tilbage i Slangerup.

Trollesminde

I august 2015 henvendte en medarbejder i Hillerød Kommunes ejendomsforvaltning sig til milestensgruppen og spurgte, om vi ville deltage i en lille arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde en folder om de gamle vejsten, som nu skulle restaureres og opstilles i parkområdet ved det nye rådhus ved Trollesminde. Det ville vi naturligvis gerne, da vi jo allerede vidste en del om stenene og deres historie. Resultatet blev folderen “Historien om milepælene og de gamle vejsten”, som beskriver hver enkelt sten og dens historie. Se folderen her: Historien om … .

 

 

Indvielsen af ruten med de gamle vejsten fandt sted d. 31. marts 2016, hvor museumsinspektør Ida Rosenstand Klahn fra Museum Nordsjælland og undertegnede fortalte de fremmødte om vejstenenes historie. I anledning af indvielsen var der fremstillet en plakat med billede af denne 40 km sten, der oprindelig stod ved Kongevejen i Helsingør. Se hele plakaten her: Plakat.

 

 

 

De tre istandsatte milesten er forsynet med et nummerskilt med QR kode ved siden af stenen, således at man undervejs kan læse sig frem til stenens historie, hvis man ikke har folderen i hånden.

3 1/4 milesten fra Blovstrød. Foto: Viggo Launbjerg

3½ milesten fra Mikkelborg strandvej. Foto: Viggo Launbjerg

3½ milesten fra Kongevejen ved Store Dyrehave. Foto: Viggo Launbjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milestensgruppen d. 20.02.2017

Viggo Launbjerg