Milevidt omkring – milestenene i Lønstrup

 

Bakkehuset i Lønstrup

 

Hack Kampmanns akvarel af Bakkehuset i pinsen 1912 med 3 milesten indtegnet. Foto fra “To huse i Lønstrup”

Kulgrosserer Chr. J. Kampmann (1858-1937) byggede i 1910 et sommerhus, ”Bakkehuset”, på en klitbakke i Lønstrup med god udsigt over havet. Huset lå på Møllebakkevej med møllen på den anden side af vejen.

Huset var tegnet af den kendte arkitekt Hack Kampmann (1856-1920), som var bror til kulgrossereren. Deres far havde været sognepræst i Hjørring og provst for Vennebjerg Herred, og familien havde i en årrække holdt ferie i Lønstrup. Hack Kampmann var bygningsinspektør for Jylland og var arkitekt på bl.a. Århus Teater, Statsbiblioteket i Århus, Marselisborg Slot og Københavns Politigård.

 

Milestenene ved Bakkehuset

 

Bakkehuset med en milesten foran. Foto fra “To huse i Lønstrup”
De fleste af milestenene. Foto: Eivind Draiby, 1935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidig med bygning af huset blev der opsat i hvert fald 12 milesten på grunden. Det var milesten fra Thisted amt, som efter metersystemets indførelse i 1907 var blevet ”i overskud”. Amtet genbrugte nemlig en del helmilesten som 10 km sten, så alle halvmilesten og en del færre helmilesten blev dermed ikke genbrugt. Ved Bakkehuset blev der så vidt vides anbragt 2 helmilesten og 10 halvmilesten. Det var i hvert fald det antal, arkitekten Ejvind Draiby (Gamle danske milepæle) registrerede, da han i 1935 besøgte Bakkehuset.

Familiefoto 1912-13. Fra “To huse i Lønstrup”
Familiefoto fra 1912-13. Fra “To huse i Lønstrup”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milestenenes forhistorie

Den meget alsidige og selvstændige amtmand Gerhardt Faye i Thisted lod i perioden 1818-30 opstille milesten af bornholmsk sandsten langs landevejene. Af en korrespondance mellem amtet og Rentekammeret ses, at dispositionen vakte misnøje i København, hvor man gik ind for granit som det bedste materiale hertil. Amtmanden fik dog sin vilje efter en påtale, og derefter brugte også Aalborg Amt sandsten til sine milesten.

 

Bakkehusets videre historie

Bakkehuset blev under 2. verdenskrig besat af tyskerne og senere brugt til flygtninge. I mellemtiden var huset blevet overtaget af kulgrossererens datter, Else Margrethe Kampmann, gift Forrest. Hun ejede det frem til 1957, hvor hun solgte huset til Rødovre Kommune for 70.000 kr. Kommunen ville bruge huset som lejrskole for skolebørn, og dette var udslagsgivende for handlen, idet der forelå bedre købstilbud på dette tidspunkt.

Rødovre Kommune ændrede navnet på huset til Rødovrehus, og i 1962 kunne en tilbygning tages i brug, således at lejrskolen kunne rumme 2 gange 30 børn, altså 2 skoleklasser med datidens størrelse på klasser.

 

Hvad er der blevet af milestenene?

 

Halvmilestenen på Frilandsmuseet. Foto: Viggo Launbjerg

Milestensgruppen besøgte i 2007 Rødovrehus uden at finde nogen milesten. Lokalhistorikere mente at vide, at alle milesten i 1962 var blevet kørt til Frilandsmuseet og fru Forrests sommerhus i Asserbo. Samme besked resulterede en henvendelse til Rødovre Kommune i. En gennemgang af Frilandsmuseets arkiv gav til resultat, at museet i 1954 havde modtaget en halvmilesten (2½ miil fra Thisted) – nu relevant opstillet foran et fiskerhus fra Agger, idet der var milesten på landevejen til Vestervig.

Halvmilesten ved Rødovrehus skåret fri af krattet. Foto: Viggo Launbjerg

 

 

 

Efter tilladelse fra Rødovre kommune og bevæbnet med jordspyd og en kraftig grensaks besøgte Milestensgruppen igen Rødovrehus og fandt 3 halvmilesten og en sokkel fra en fjerde, hvor overdelen var fjernet. Stenene stod i et krat, der havde bredt sig ud over dele af indkørslen, men på samme sted som man kunne se på Draibys billede fra 1935.

 

De tre milesten afhentes af Thisted Museum. Foto: Viggo Launbjerg

 

 

Et møde med kulturchefen og Milestensgruppen resulterede i, at kommunen med stor imødekommenhed og interesse gav tilladelse til, at de fundne milesten blev overdraget til Thisted Museum, som vil forsøge at genopstille en eller flere af stenene på deres oprindelige plads – alternativt lade dem indgå i museets samlinger.

Milestenene blev i november 2009 afhentet på Rødovrehus af Thisted museum med Milestensgruppens bistand.

Endvidere lykkedes det det at finde en søn af fru Forrest, Eric Forrest, som medlemmer af Milestensgruppen besøgte i september 2009. Eric Forrest kunne fortælle, at der blev flyttet 3 milesten (en helmilesten og to halvmilesten) til fru Forrests sommerhus i Asserbo efter salget af Bakkehuset i 1957.

Her stod stenene frem til fru Forrests død i 1970. De to halvmilesten kom herefter til Nordjylland igen og stod som portsten uden for Eric Forrests gård på Stagshedevej i Skave.

Her stod de frem til 2002, hvor gården blev solgt, og tog derefter turen til Sjælland igen. Eric Forrest har to sønner, som hver fik en halvmilesten, og de er nu af Milestensgruppen registreret foran sønnernes huse i hhv. Virum og Frederiksværk.

 

Knud Larsens gravsten på Assens kirkegård. Foto: Viggo Launbjerg

 

 

Med til fru Forrests begravelse i 1970 var sagfører og borgmester i Assens, Knud Larsen, som havde bistået med salget af Rødovrehus, og som var gammel ven af familien. Knud Larsen fik foræret helmilestenen fra Asserbo, da han gerne ville have den som gravsten. Knud Larsen døde året efter i 1971, og stenen står i dag som fredet gravsten på Assens gamle kirkegård – en værdig pensionisttilværelse for en berejst milesten!

 

Af de tolv milesten, der stod på Rødovrehus ved vi således, hvad der er blevet af de syv, men de sidste fem kender vi ikke historien om – endnu!! Men man kan i sandhed sige, at mange af stenene fra Lønstrup ”har været milevidt omkring”, som en kollega tørt bemærkede, da han hørte historien, som vi kender den i dag.

 

 

 

18.02.2010 – Viggo Launbjerg, medlem af Milestensgruppen

 

Historien har tidligere været offentliggjort på det nu nedlagte Danmarks Vej- og Bromuseums hjemmeside.

 

Litteratur:

“Gamle danske milepæle” af Ejvind Draiby, udg. af Naturstyrelsen 1990

“To huse i Lønstrup” af Preben Bækhave, Rødovre Kommune 1988