Milesten – links og litteratur

Her er links til internetsider med billeder og oplysninger om danske og udenlandske milesten samt et udvalg af litteratur om milesten.

Links til sider om danske milesten

Links og litteratur

“Tællende og talende sten ved vej og sti” er den fælles overskrift på en serie artikler af havearkitekt Johannes Tholle i Dansk Vejtidsskrift i perioden 1954 – 61. Her er emnerne for de enkelte artikler og link til det pågældende nr. af DVT:

I “Det vejhistoriske hjørne” i nyere numre af Dansk Vejtidsskrift er der flere artikler om milesten:

På photo-gallery.dk findes et fotogalleri med billeder af danske kilometersten og milesten samt gamle vejsten. Desværre er der ingen oplysninger om de enkelte stens placering.

På tysk Wikipedia findes en Fortegnelse over danske milesten i Hamburg og Holsten.

“Historien om milepælene og de gamle vejsten” er titlen på en folder, som er udarbejdet i samarbejde mellem Hillerød Kommune, Museum Nordsjælland og Dansk Vejhistorisk Selskab. Folderen beskriver et antal gamle kilometersten og milepæle, som er opstillet langs et stiforløb, Trollesmindeturen, ved Hillerøds nye rådhus ved Trollesminde. Folderen kan ses her: Historien om …..

Milepæle og milesten på Wikipedia.

På Wikipedia findes sider om milepæle og milesten på flere sprog. De indeholder oftest en kort historisk gennemgang samt beskrivelser og billeder af et antal udvalgte milepæle og milesten med hovedvægten på eget land/sprogområde. Her er et udvalg:

Andre sider om milesten

Liste des bornes milliaires de France er en fortegnelse over historiske milesten i Frankrig. Den omfatter både fritstående sten, sten som indgår i et bygningsværk og sten, som indgår i museernes samlinger.

Milestones er en database på portalen waymarking.com. Den drives af et amerikansk geocoaching-firma. Milestones indeholder fotos, beskrivelser og geografisk placering af ca. 1800 mile- og km-sten i Europa og USA.

Litteratur om danske milesten

 • Bjørn, Helge : “En milesten”, i: Årsskrift / Egnshistorisk Forening i Gundsø 1987, s. 25-29. (Halvmilepæl fra 1692 i have i Jyllinge Nordmark formentligt fra Roskilde-Hillerød landevejen).
 • Christensen, Jes: Stenenes tale. Gamle historiske vejsten ved Bommerlund. 1965.
 • Draiby, Ejvind: Gamle Danske Milepæle. 1990.
 • Fyns Amt: Milepæle langs de fynske landeveje. 1992.
 • Graugård, Esben & Gert Alsted: Fra milesten til kantpæle. Vejafmærkninger i Ringkøbing Amt gennem 300 år. Udg. af Kulturmiljørådet for Ringkøbing Amt 2007.
 • Hansen, Niels Ulrik Kampmann: “Milepæle på Kongevejen og Strandvejen” i: Vangede Avis nr. 58, februar 2009, s. 10-12.
 • Høgsbro, Kirsten-Elizabeth: “Fredningsregistrering af milepæle – en langstrakt affære”, i: Fortidsminder og kulturhistorie 1988, s. 168-177.
 • Johansen, Jens: “2 Miil fra Nørreport. Milepælen i Geels Skov, 1778 og 1996”, i: Søllerødbogen 1996, s. 84-92.
 • Johansen, Jens: “Milepæle i Danmark”, i: Braut 1 Nordiske Vejhistoriske Studier 1996. s. 105-120.
 • Johansen, Jens: “Obelisken ved vejen”, i: Obelisker, katalog til udstilling på Gl. Holtegård 1996, s. 84-92.
 • Johansen, Jens: “Sten langs Søllerøds veje. Milepæle, kilometersten med mere”, i: Søllerødbogen 2001, s. 33-47.
 • Lassen, Hans: “Vejsten”, i: Historisk årbog for Felsted sogn nr. 2, 1984, s. 35-39.
 • Møller, Poul: “Milesten – igen til ære og værdighed”, i: Egnshistorisk Forening, Thyholm og Jegindø årg. 19, 1992, s. 38-40. (Det danske vejnet blev forbedret i slutningen af 1700-tallet og man pålagde amtmændene at sørge for opmåling af vejene og afmærke afstandene med halv- og helmilesten, ca. 1800 til i dag. Gerhard Faye, milepæle).
 • Pedersen, Ejner G.: Hærvej og Hedevej i Hardsyssel, 1986.
 • Pedersen, Ejner G.: “Milepæle i Ringkøbing amt”, i: Dansk Vejtidsskrift årg. 64, nr. 12 1987, s. 287-290.
 • Pedersen, Ejner G.: “Milepæle”, i: Skalk nr. 2 1989, s. 20-30.
 • Storstrøms Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Vejkontoret: Politik og målsætning for beplantning langs landeveje i Storstrøms Amt. Politik og målsætning for gamle milesten og kilometersten i granit i Storstrøms Amt. 2003.
 • Udesen, Poul Erik: “Vejle Amts gamle milesten på forskønnelseskur”, i: VEJHISTORIE nr. 9/2004, s. 12-14.
 • Uldall, Kai: Lyngbyvejens milepæle. 1971.