Svenske milesten

image_print

Milesten fra Västmanland

I Sverige begyndte man at opsætte milepæle (milstolpar) langs de mest betydende veje i midten af 1600-tallet.

De første milepæle var træpæle – først fra omkring 1750 begyndte man at opsætte milesten (milstenar). Fra midten af 1800-tallet gik man dog over til milstolpar af jern, fordi de var billigere og krævede mindre vedligeholdelse. Opsætningen af milstolpar i Sverige ophørte i 1891. Der findes ca. 8.000 bevarede milesten i Sverige.

En gammel svensk mil var = 18.000 alen = ca. 10.688 m. Metersystemet blev indført i Sverige og Norge i 1889, men allerede fra omkring 1870 blev en svensk mil fastsat til 10.000 m. I dag anvendes en mil stadig som betegnelsen for en vejlængde på 10 km.

Det svenske Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har en søgemaskine til svenske fortidsminder: Fornsök. Den minder i sin opbygning om Slots- og Kulturstyrelsens Fund og Fortidsminder. Den svenske søgemaskine indeholder ca. 8.300 beskrivelser af svenske milesten. Man kan finde dem ved at søge på “Milstolpe” i fritext-feltet. Man kan begrænse søgningen til et enkelt län eller en enkelt kommune. Hvis man også vil finde andre typer sten langs de svenske veje, kan man søge efter f.eks. vägmärke, väghållningssten eller vägvisare.

De svenske len (län) har oplysninger om lenets kulturhistorisk værdifulde miljøer på deres hjemmesider. Nogle af dem er vejstrækninger med milesten eller andre historiske vejsten. Her er nogle links til lenene i Sydsverige:

Skåne Län:  Milstenar i Klippans kommun

Hallands Län: Hallands milstenar restaureras för framtiden

Blekinge Län: Trafikverket og Länsstyrelsen har siden 2013 haft et samarbejde om renovering af milestenene i Blekinge. Blekinge Museum har udført renoveringen af udvalgte milesten i årene 2014-2017. Man kan hente rapporterne om fysiska åtgärder på Milsten i Blekinge i museets samlingsdatabase. I databasen indgår bl.a. et milstolpe-arkiv.

Flere kommuner, lokale museer, hembygdsforeninger og turistkontorer har oplysninger om milesten i nærområdet på deres hjemmesider. Man kan finde nogle af dem ved at søge efter “milstenar” på internettet.

DigitaltMuseum.se kan man se nogle af de milesten, som befinder sig på svenske museer.

På facebookgruppen Svenska milstolpar/Kulturminnesstenar findes et stort antal billeder af svenske milesten.

Andre sider på internettet med oplysninger om svenske milesten:

Mil i svensk Wikipedia

Milstolpar

Milsten

Milstenar och vägunderhållsstenar i Perstorps kommun

Vägmätning i Sverige

Vägmätningar för milstolpar

Det bør også nævnes, at der i Malmøs centrum findes en 0-milesten fra 1676. Se flere oplysninger om den her: Milstenen.

0-milesten Malmö