Svenske milesten

I Sverige begyndte man at opsætte milepæle (milstolpar) langs de mest betydende veje i midten af 1600-tallet.

De første milepæle var træpæle – først fra omkring 1750 begyndte man at opsætte milesten. Fra midten af 1800-tallet gik man dog over til milstolpar af jern, fordi de var billigere og krævede mindre vedligeholdelse. Opsætningen af milstolpar i Sverige ophørte i 1891. Der findes ca. 8.000 bevarede milesten i Sverige.

En gammel svensk mil var = 18.000 alen = ca. 10.688 m. Metersystemet blev indført i Sverige og Norge i 1889, men allerede fra omkring 1870 blev en svensk mil fastsat til 10.000 m. I dag anvendes en mil stadig som betegnelsen for en vejlængde på 10 km.

 

Denne side er stadig under udarbejdelse, og der vil løbende blive tilføjet nyt indhold.

Indtil da henvises til disse sider på internettet, hvor der også er links til yderligere oplysninger om svenske milesten:

Mil i svensk Wikipedia

Milstolpar

Milsten

Milstolpar i Skåne (linket virker ikke p.t. pga. omlægning af Länsstyrelsens hjemmeside)

Milstenar och vägunderhållsstenar i Perstorps kommun

DigitaltMuseum.se. kan man se nogle af de milesten, som befinder sig på svenske museer.

Vägmätning i Sverige

Vägmätningar för milstolpar

Det svenske Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har en søgemaskine til svenske fortidsminder: Fornsök. Den minder i sin opbygning om Slots- og Kulturstyrelsens Fund og fortidsminder. Den svenske søgemaskine indeholder 8.315 beskrivelser af svenske milesten. Find dem ved at søge på “Milstolpe” i fritext-feltet. Man kan begrænse søgningen til et enkelt län eller en enkelt kommune. Hvis man også vil finde andre typer sten langs de svenske veje kan man søge på f.eks. vägmärke, väghållningssten eller vägvisare.